LS Tech-Homes S.A. z kontraktem na dostawę przenośnych obiektów budowlanych do zastosowań militarnych

LS Tech-Homes SA

LS Tech-Homes S.A., Spółka notowana na rynku NewConnect od czerwca 2012 r., podpisała jako członek Konsorcjum wstępne porozumienie odnośnie warunków kontraktu na budowę przenośnych obiektów budowlanych do zastosowań militarnych. Szacowana wartość pierwszej fazy projektu wynosi ponad 72 mln zł.

Spółka jest członkiem Konsorcjum, któremu przewodzi firma AmTech Sp. z o.o. Podpisane wstępne porozumienie odnośnie warunków kontraktu dotyczy budowy pierwszej partii obiektów do montażu przenośnych baraków wojskowych o przeznaczeniu mieszkalnym, sanitarnym, sztabowym itp. Wartość tej fazy przedsięwzięcia została określona na 72 mln zł. Realizacja kontraktu wpłynie w istotny sposób na wyniki finansowe LS Tech-Homes S.A. w kolejnych latach.

„Zastosowane materiały i rozwiązania techniczne dostarczone przez Spółkę i wdrożone w projekcie spełniają bardzo restrykcyjne wymogi klienta, co potwierdzili jego przedstawiciele na testowych i modelowych obiektach. Baraki są demontowalne i przenośne przy użyciu określonych w założeniach do projektu środków transportu. Spełniają one także warunki bezpieczeństwa wymagane przez odbiorcę, w tym ognioodporność i izolacyjność wilgotnościową. Ponadto materiały i rozwiązania techniczne zawierają założone warunki dotyczące konstrukcji, montażu, demontażu  i izolacyjności cieplnej umożliwiającej stosowanie ich w każdych warunkach atmosferycznych.” – komentuje Leszek Surowiec, Prezes Zarządu Spółki LS Tech-Homes S.A.

Emitent opracował pakiet szkoleniowy i montażowy obiektów, dostarczany w postaci elektronicznej w formie specjalistycznego oprogramowania na tabletach. W pierwszej fazie realizacji kontraktu przeprowadzone zostaną również szkolenia u klienta prowadzone przez instruktorów LS Tech-Homes S.A. Jest to unikalne rozwiązanie techniczne umożliwiające otwarcie rynku na tego typu produkty także dla innych klientów. Spółka nadal pracuje nad optymalizacją niektórych rozwiązań zarówno konstrukcyjnych jak i procesu montażu, transportu i demontażu baraków.

„Rozważamy stosowanie podobnych rozwiązań dla domów na terenach katastroficznych, np. po powodziach, huraganach, trzęsieniach ziemi czy konfliktach zbrojnych, a także dla osiedli dla uchodźców. Posiadamy odpowiednie zaplecze produkcyjne do realizacji kontraktu, a wkrótce obecnie budowane nowe hale pozwolą na zwielokrotnienie produkcji i rozszerzenie oferty o obiekty modułowe mieszkalne i komercyjne, a także rekreacyjne, całoroczne domy mobilne.” – ocenia Surowiec.

W sierpniu br. Emitent podpisał umowę inwestycyjną o charakterze intencyjnym z Partnerem, który zadeklarował inwestycję w Spółkę w kwocie nieprzekraczającej 15 mln zł poprzez objęcie akcji nowej emisji oraz udzielenie finansowania dłużnego. Obecnie przeprowadzane jest badanie due diligence, którego pozytywny wynik będzie jednym z warunków koniecznych do podpisania ostatecznej umowy inwestycyjnej. Partner posiada wyłączność na prowadzenie negocjacji do dnia 30.10.2015 r. Nawiązana współpraca ma się przyczynić do zwiększenia wartości Spółki.

LS Tech-Homes S.A. jest Spółką notowaną na rynku NewConnect od czerwca 2012 r. Zajmuje się ona wdrażaniem nowoczesnych technologii kompozytowych dla różnych gałęzi przemysłu. Głównymi produktami Spółki są płyty magnezowe MgO GREEN oraz płyty kompozytowe – SIP MgO GREEN.