LS Tech-Homes S.A. z nowym kontraktem o wartości 82,7 mln zł

Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie
Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie

LS Tech-Homes S.A., Spółka notowana na rynku NewConnect od czerwca 2012 r., podpisała z niemieckim kontrahentem umowę na wybudowanie budynków mieszkalnych o wartości 18,8 mln EUR. Portfel zamówień Emitenta na lata 2017-2018 przekracza obecnie kwotę 124 mln zł.

 

Umowa zawarta w dniu 23.12.2016 r. z niemieckim podmiotem obejmuje wybudowanie 379 modułów mieszkalnych, które będą przeznaczone dla studentów w Heerlen w Holandii. Rozpoczęcie realizacji kontraktu, czyli inicjacja prac projektowych i konstrukcyjnych nastąpi nie później niż w dniu 01.02.2017 r., a rozpoczęcie prac budowlanych nastąpi nie później niż w dniu 01.09.2017 r. Zakończenie prac budowlanych i ostateczne rozliczenie kontraktu zostało przewidziane nie później niż do dnia 30.08.2018 r. Łączne wynagrodzenie za wykonanie przedmiotowych robót zostało określone na poziomie prawie 18,84 mln EUR netto, a więc ok. 82,7 mln zł.

„Jesteśmy bardzo zadowoleni z pozyskania kolejnego bardzo dużego zamówienia do naszego portfela. Jego realizacja wpłynie oczywiście niezwykle pozytywnie na wyniki finansowe Spółki w najbliższych latach. Oferowana przez nas technologia jest bardzo innowacyjna oraz konkurencyjna wobec dostępnych na rynku, dzięki czemu widzimy duże zainteresowanie nią, zwłaszcza na rynkach Europy Zachodniej. Pozwala nam to z dużym optymizmem spoglądać w przyszłość.” – komentuje Leszek Surowiec, Prezes Zarządu Spółki LS Tech-Homes S.A.

W październiku 2016 r. LS Tech-Homes S.A. pozyskała kontrakt z innym niemieckim podmiotem realizowany w formule generalnego wykonawstwa i obejmujący budowę 246 modułów mieszkalnych o łącznej powierzchni użytkowej sięgającej 7.100 m2. Realizacja tego projektu ma zakończyć się we wrześniu 2017 r., a jego całkowita wartość wynosi 9,5 mln EUR, czyli ok. 41,8 mln zł.

Dzięki podpisanym umowom wartość portfela zamówień Spółki na lata 2017-2018 wzrosła do 124 mln zł. Ich realizacja przybliży Emitenta do wypełnienia jego głównego celu na najbliższe lata, jakim jest zapewnienie pełnego wykorzystania mocy produkcyjnych we wszystkich czterech posiadanych zakładach produkcyjnych w Koniecwałdzie, Czechowicach-Dziedzicach oraz w Studzienicach. LS Tech-Homes S.A. koncentruje się aktualnie na budownictwie modułowym, które ma stanowić podstawę dalszego dynamicznego wzrostu Spółki. Emitent ofertuje dwie kolejne inwestycje i przewiduje, że do końca 1 kw. 2017 r. podpisze przynajmniej jedną nową umowę na wykonanie budynków mieszkalnych w technologii modułowej.

„Wartość portfela zamówień Spółki wygląda coraz lepiej, a naszym głównym celem pozostaje dążenie do jego dalszego wzrostu. Bardzo mocno pracujemy nad pozyskaniem kolejnych kontraktów i liczymy, że w 1 kw. 2017 r. uda nam się zdobyć co najmniej jedno duże zamówienie. Chcemy osiągnąć taką wartość backlog’u zamówień, która pozwoli nam na pełne wykorzystanie posiadanych mocy produkcyjnych w naszych zakładach. Na początku 2017 r. zamierzamy przedstawić rynkowi nową strategię rozwoju Spółki.” – dodaje Prezes Surowiec.

Spółka przeprowadzi emisję akcji serii K z zachowaniem prawa poboru dla dotychczasowych Akcjonariuszy. Dzień prawa poboru został wyznaczony na 31.12.2016 r., a Akcjonariuszom będzie przysługiwać 1 prawo poboru na każdą 1 posiadaną akcję, które uprawnia do objęcia 1 akcji serii K po cenie emisyjnej wynoszącej 0,50 zł za szt.