Marsh Global Insurance Market Index Q2 2019: wzrost cen ubezpieczeń o ok. 6%

analiza koszt podatek ubezpieczenie

Drugi kwartał 2019 r. zakończył się siódmym z rzędu wzrostem cen ubezpieczeń na świecie – wynika z najnowszego raportu Marsh Global Insurance Market Index: Q2 2019, cyklicznego zestawienia stawek odnowieniowych oferowanych przez ubezpieczycieli na świecie. Poniżej prezentujemy kluczowe tendencje w zakresie wybranych linii ubezpieczeń:

  • Średnie ceny ubezpieczeń wzrosły o blisko 6% w drugim kwartale 2019 r. Jest to największy wzrost stawek ubezpieczeniowych obserwowany od 2012 r. Drugi kwartał 2019 r. utrzymał wzrostową tendencję z ostatnich 6 kwartałów.
  • W skali globalnej ceny ubezpieczeń majątkowych wzrosły średnio o 8%. Ubezpieczenia finansowe i profesjonalne odnotowały prawie 10% wzrost, a ceny ubezpieczeń OC osiągnęły blisko 1% wzrost. Wzrost cen w znacznej mierze obejmował duże firmy, szczególnie w obszarze ubezpieczeń majątkowych i D&O.
  • Drugi kwartał 2019 r. zakończono ze wzrostem stawek ubezpieczeniowych we wszystkich regionach na świecie.
  • Region Pacyfiku kontynuuje utrzymującą się od dwóch lat tendencję wzrostową, osiągając w ostatnim kwartale 18% wzrost cen ubezpieczeń.
  • Wzrost ten spowodowany był w głównej mierze podwyżkami stawek ubezpieczeniowych D&O (wiele firm odnotowało wysoki, dwucyfrowy wzrost) oraz ryzyk katastroficznych i pozostałych.
  • W Stanach Zjednoczonych, Wielkiej Brytanii i krajach azjatyckich wzrost cen ubezpieczeń stanowił co najmniej 3%.