Młodzi chcą mniej niż wynosi średnia krajowa … na początku

rekrutacja pracowników

Studenci i absolwenci podejmując swoją pierwszą pracę chcieliby zarabiać około 2 tys. na rękę, czyli blisko 500 zł mniej niż wynosi średnia krajowa netto*. W perspektywie 3 lat, oczekują jednak dynamicznego wzrostu swojej płacy, średnio o ok. 800 złotych rocznie – wynika z badania Campus 2011, przeprowadzonego dla serwisu Pracuj.pl.

Najwyższe wymagania płacowe mają osoby studiujące kierunki techniczne, na których umiejętności obecnie jest największy popyt na rynku pracy. Oczekiwania tych osób po 3 latach pracy szybują do poziomu 4100 zł netto. To aż 81% wzrost względem pierwszego roku pracy.

Najniższe oczekiwania wobec pierwszej pensji mają natomiast studenci i absolwenci kierunków humanistycznych. Młodzi humaniści na początek chcieliby zarabiać nieco ponad 1900 zł netto. Jednak ich oczekiwania w kolejnych latach rosną równie szybko jak studentów i absolwentów kierunków technicznych i ekonomicznych. Po 3 latach chcieliby już zarabiać o ponad 1500 zł więcej niż na początku drogi zawodowej.

Co ciekawe, wyżej swoje oczekiwania formułują studenci i absolwenci studiów dziennych niż zaocznych i wieczorowych. Na początku chcieliby średnio zarabiać ok. 100 zł więcej niż ich koledzy, po roku ok. 200 zł, a po 3 latach pracy ponad 400 zł więcej.– Najwyraźniej osoby kończące studia w trybie innym niż dzienny gorzej oceniają swoje możliwości na rynku pracy. Niesłusznie, bo dla pracodawcy przeglądającego dokumenty aplikacyjne bardziej istotne są wiadomości, praktyczne umiejętności i ewentualne doświadczenie zawodowe, które kandydat zdobył w trakcie studiów, niż ich tryb – mówi Przemysław Gacek, prezes Grupy Pracuj, do której należy portal Pracuj.pl.

* przeciętne wynagrodzenie w pierwszym kwartale 2011 r. wyniosło 3466,33 zł. brutto, źródło: GUS. Stawka netto została przeliczona dla osoby pracującej na etat, rozliczającej się samodzielnie.