Na rynku wydawniczym wciąż zbyt mało materiałów edukacyjnych dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną

0

CEO Magazyn Polska

Szacuje się, że 20 proc. wszystkich uczniów w Polsce to dzieci i młodzież ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. W tej grupie 2,5 proc. stanowią osoby z niepełnosprawnością intelektualną. Potrzebują one specjalnie opracowanych pod kątem ich potrzeb podręczników i materiałów edukacyjnych. Zdaniem pedagogów na rynku wydawniczym wciąż brakuje zróżnicowanej oferty przygotowanej z myślą o nich.

Do uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi prawo oświatowe zalicza m.in. osoby zagrożone niedostosowaniem społecznym, zdolne dzieci z zaburzeniami komunikacji oraz dzieci z zaniedbanych środowisk. Wśród nich są również uczniowie z różnego rodzaju niepełnosprawnościami, czyli ze spektrum autyzmu, z niepełnosprawnością intelektualną, osoby niedowidzące, słabosłyszące czy niesłyszące – mówi agencji informacyjnej Newseria Lidia Klaro-Celej, doradca metodyczny m.st. Warszawy w zakresie kształcenia specjalnego.

Uczniowie z niepełnosprawnością intelektualną wymagają szczególnych warunków nauczania. Chodzi tu zarówno o odpowiednie przygotowanie metodyczne nauczycieli, jak i o zapewnienie odpowiednich materiałów edukacyjnych.

Dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną tworzy się indywidualny program edukacyjno-terapeutyczny. W pracy z uczniem należy stosować specjalne metody i techniki. Powinni z nim pracować nauczyciele z odpowiednim przygotowaniem, pedagodzy specjalni. Dla tych uczniów przygotowuje się specjalne pomoce dydaktyczne i stosuje się zróżnicowane metody pracy, które umożliwiają im naukę – tłumaczy Lidia Klaro-Celej.

Materiały edukacyjne powinny być dostosowane do indywidualnych możliwości uczniów. Zdaniem pedagogów wiele publikacji nie spełnia jednak swojej funkcji. Często zawierają treści zbyt infantylne i niedostosowane do wieku i stopnia rozwoju dziecka.

– Nie mamy zbyt dużej oferty podręczników, jest stosunkowo mało materiałów i zaledwie kilka wydawnictw, które zdecydowały się na ich opracowanie. Osoby z niepełnosprawnością intelektualną to szczególna grupa uczniów, która wymaga innych pomocy edukacyjnych. Tekst musi być w języku łatwym do czytania, to muszą być bardzo krótkie zdania, proste, które umożliwią dziecku zrozumienie otaczającego je świata – wyjaśnia Lidia Klaro-Celej.

Jak podkreśla, oferta takich publikacji stale się powiększa, ale wciąż jest niedostatecznie zróżnicowana pod kątem różnych niepełnosprawności.

Jednym z wydawnictw, które zajmuje się tego typu publikacjami, jest PWN.

– Pakiety edukacyjne PWN dla osób z niepełnosprawnością intelektualną to właściwie pierwsza publikacja dająca szansę rozwijania kompetencji społecznych, które w przypadku uczniów z niepełnosprawnością intelektualną są naprawdę niezbędne. Jest to oferta skierowana do uczniów trochę starszych – ostatnie lata szkoły podstawowej i gimnazjum. Zawiera zeszyty ćwiczeń, historyjki obrazkowe, piramidę żywienia i multibook – podkreśla Lidia Klaro-Celej.

Rodzice dzieci, które wymagają specjalnego nauczania, mogą się ubiegać o dofinansowanie zakupu podręczników w ramach rządowego programu „Wyprawka szkolna”. Dopłata może wynieść nawet 770 zł. MEN zaplanował 51 mln zł na realizację tego programu w roku szkolnym 2015/2016 dla ponad 213 tys. uczniów, w tym ok. 92 tys. mających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego.