Najnowszy raport DTZ – Investment Market Update

0

Według najnowszego raportu DTZ – Investment Market Update podsumowującego aktywność inwestycyjną na rynku nieruchomości komercyjnych, w pierwszym półroczu 2013 roku odnotowano w Polsce najlepszy wynik wolumenu transakcyjnego od 2007 roku. Polska jest nadal postrzegana przez zagranicznych inwestorów, jako rynek o silnych fundamentach makroekonomicznych, utrzymującym się wzroście PKB (prognoza na 2013 – 0, 9% oraz lata 2014 – 2, 5%, 2015 – 3, 3%), silnej sprzedaży detalicznej oraz rosnącym popycie.

W pierwszych 6 miesiącach 2013 roku wartość transakcji inwestycyjnych na rynku nieruchomości w Polsce wyniosła 1, 2 miliarda euro wartości transakcji i oczekuje się, że w kolejnych miesiącach wartość transakcji wyniesie 1,3 miliarda euro, osiągając poziom 2,5 miliarda euro na koniec 2013 roku. Mimo wzrostu wartości inwestycji ich średnia wartość spadała z 71 milionów euro w 2012 roku do 43 milionów euro w pierwszej połowie 2013 roku, z tylko 4 transakcjami przewyższającymi 100 milionów euro.

Przez okres 30 miesięcy od 2011 roku do 1. poł. 2013, Niemieccy inwestorzy zdominowali polski rynek i odpowiadali za ok. 29% wartości wszystkich inwestycji. Na drugim miejscu znaleźli się inwestorzy międzynarodowi (22% wartości wszystkich inwestycji), inwestorzy z Francji (14%), Austrii i Polski (odpowiednio 8% i 7%).Podobnie jak w latach ubiegłych, również w pierwszej połowie 2013 roku nieruchomości biurowe były dominującym rodzajem aktywów nabywanych przez inwestorów. W całej 1 połowie 2013, inwestycje w biura stanowiły 48% wartości wszystkich inwestycji w nieruchomości komercyjne w Polsce. Na drugim miejscu znalazł się sektor przemysłowy (dzięki dwóm znaczącym transakcjom typu joint venture pomiędzy Prologis i Norges Bank oraz SEGRO i kanadyjskim PSP) z 28% udziałem w całkowitej wartości inwestycji. Inwestycje w nieruchomości o funkcji mieszanej stanowiły 12% całkowitej wartości inwestycji.

Wartość inwestycji w sektorze handlu detalicznego spadła z 25% w 2012 roku do 11% w pierwszej połowie 2013, jednakże oczekuje się, że udział tego sektora zwiększy się w drugiej połowie roku w związku z finalizacją wielu transakcji, np. sprzedaży Galerii Katowickiej. Pomimo tego spadku, centra handlowe pozostały najbardziej poszukiwanym rodzajem aktywów na rynku handlu detalicznego (83% wartości wszystkich inwestycji w sektorze), na dalszych miejscach znalazły się sklepy zlokalizowane przy głównych ulicach (6% całkowitej wartości inwestycji w sektorze detalicznym) i parki handlowe / magazyny (5% całkowitej wartości inwestycji).

Czytaj również:  Kurs dolara do euro rośnie w kierunku 1,20