Nawet 20 proc. uczniów może mieć trudności w nauce czytania i pisania. Nowoczesne metody terapeutyczne mogą poprawić ich pamięć i koncentrację

0

CEO Magazyn Polska

Rośnie liczba dzieci z problemami rozwojowymi: dysleksją, dysgrafią, zaburzeniami koncentracji i motoryki, ADHD (stanowią 16 proc. dzieci) i ze zdiagnozowanym autyzmem. Skuteczną pomocą dla nich może być nowoczesna terapia oparta na metodzie prof. Alfreda Tomatisa, która pomaga poprawić umiejętności związane z przyswajaniem wiedzy i wspomaga rozwój. Według badań przeprowadzonych przez Young Digital Planet, producenta „Uwaga Słuchowa”, nawet o ponad 10 proc. poprawiły się u dzieci zdolności związane z nauką, takie jak pamięć, koncentracja, umiejętności językowe i muzyczne.

Około 20 proc. dzieci w szkole podstawowej w edukacji powszechnej ma specjalne potrzeby edukacyjne. Wynika to na przykład z zaburzeń koncentracji, zaburzeń w motoryce dużej i małej, różnego rodzaju zaburzeń emocjonalnych, społecznych  czy komunikacyjnych. Wynikają one bardzo często z zaburzonej uwagi słuchowej, do pracy z którą jest wykorzystywana metoda prof. Alfreda Tomatisa – mówi Magdalena Raciniewska, kierownik produktu „Uwaga Słuchowa” z firmy Young Digital Planet, producenta systemu do diagnozy i treningu słuchowego Uwaga Słuchowa.

Profesor Alfred Tomatis opracowywał swoją metodę przez wiele lat. Miał bardzo precyzyjną wizję leczenia dzieci. Twierdził, że dziecko musi wrócić do okresu w życiu, kiedy znajdowało się w łonie matki, musi przeżyć go ponownie, aby znowu usłyszeć dźwięki, które słyszało w okresie prenatalnym. Dzięki temu dziecko coraz bardziej się otwiera – mówi agencji Newseria Biznes Jozef Vervoort, spadkobierca dorobku naukowego prof. Alfreda Tomatisa i założyciel kliniki Atlantis-VZW w Sint-Truiden w Belgii.

Profesor Alfred Tomatis odkrył i wykazał, że istnieje związek pomiędzy odbieranymi przez słuch częstotliwościami a całym systemem nerwowym, zmysłami, mózgiem, a nawet głosem człowieka. Istotą jest głos matki, który płód słyszy od 21. tygodnia w bardzo wysokich częstotliwościach, w przedziale 8–12 tys. Hz. Taką cechę często ma muzyka, np. utwory Mozarta lub chorały gregoriańskie, które są wykorzystywane w terapii. Odpowiednio skonstruowany program terapeutyczny przy użyciu tych dźwięków oraz precyzyjnie dobrane częstotliwości mogą skutecznie leczyć zarówno drobne, jak i poważne problemy rozwojowe u małych dzieci.

Jozef Vervoort, wieloletni współpracownik i spadkobierca dorobku naukowego prof. Alfreda Tomatisa, od lat kontynuuje jego badania w dziedzinie audio-psycho-fonologii i szkoli terapeutów na całym świecie. Przez ostatnie trzy dekady przeprowadził terapię około 31 tysięcy dzieci i ponad 12 tysięcy dorosłych.