REKLAMA
WALUTY NBP jest gotowy do ponownego poluzowania polityki pieniężnej

NBP jest gotowy do ponownego poluzowania polityki pieniężnej

W tym tygodniu najważniejszym wydarzeniem dla polskiej waluty było posiedzenie Narodowego Banku Polskiego. Zgodnie z oczekiwaniami nie przyniosło ono żadnych zmian w polityce pieniężnej. Członkowie banku centralnego wskazali jednak, że są gotowi do dalszego łagodzenia polityki pieniężnej, ponieważ nie spodziewają się w najbliższym czasie powrotu polskiej gospodarki do poziomu sprzed kryzysu. Biorąc pod uwagę, że przyszłe obniżki stóp procentowych w Polsce mogą być dość ograniczone, to łagodzenie może przybrać formę wzrostu skupu obligacji. Można więc oczekiwać, że stopy procentowe nie wzrosną w ciągu najbliższego roku. Co prawda jeden z członków RPP, Jerzy Kropiwnicki, zasugerował w przeszłości, że wzrost stóp procentowych może nastąpić już w drugiej połowie przyszłego roku, jednak scenariusz ten, po wspomnianym posiedzeniu, wydaje się mało prawdopodobny.

Wyczekiwane są również decyzje Europejskiego Banku Centralnego. Obecnie stoi on w obliczu deflacji w strefie euro. Według wstępnych wyników indeksu cen towarów i usług konsumpcyjnych poziom cen w strefie euro spadł w listopadzie o 0,3% rok do roku. Dodatkowo, w ostatnim czasie euro dość znacząco się umacniało, co widać np. po utrzymującym się wzroście kursu euro w stosunku do dolara. Jednak EBC nie ma już więcej możliwości dalszego łagodzenia polityki pieniężnej.

W tym tygodniu złoty skorzystał na spadku awersji do ryzyka na rynkach i w piątek rano osiągnął wartość 4,47 PLN/EUR. Eurodolar wzrósł i na koniec tygodnia osiągnął poziom 1,216 USD/EUR.

Roksana Cicha, analityczka instytucji płatniczej AKCENTA