Nie wolno czekać z usunięciem zaćmy

lekarz

Wprowadzenie obowiązku dokonywania oceny geriatrycznej pacjentów na każdym oddziale szpitalnym powinno wiązać się ze szkoleniem dla lekarzy, jak i wypracowaniem standardów takiej oceny, z usunięciem zaćmy nie wolno czekać aż ostrość wzroku znacząco się pogorszy – uważa Polska Unia Szpitali Specjalistycznych działająca w ramach Konfederacji Lewiatan.

Polska Unia Szpitali Specjalistycznych oceniając projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu leczenia szpitalnego zwraca uwagę, że zawiera on wiele propozycji usprawnienia procesu wykonywania świadczeń medycznych, ale wymaga również uzupełnień i zmian.

Opieka psychoonkologów
W projekcie zakłada się opiekę psychoonkologów, którzy mieliby zasilić zespoły multidyscyplinarne ośrodków onkologicznych. To szczytna idea i pomysł wart propagowania, jednakże w praktyce niemożliwa do zrealizowania. Psychologów klinicznych i/lub lekarzy, którzy ukończyli certyfikowane studia podyplomowe z zakresu psychoonkologii jest aktualnie w Polsce najpewniej nie więcej niż 100-150 osób. W związku z tym należałoby określić okres przejściowy dotyczący tych specjalistów, a w tym czasie uznać również kwalifikacje psychologów klinicznych z odpowiednim stażem w oddziałach klinicznych, np. min. 3 lata.

Psychologowie kliniczni

Złym pomysłem jest również rezygnacja z posiadania na oddziale psychologa klinicznego. Nie trzeba dowodzić, że chorzy na raka oczekujący na zabieg w oddziale chirurgii onkologicznej są narażeni na szczególnie wysoki stres, lęki i zmagają się z wieloma innymi dolegliwościami natury psychicznej, które bez opieki specjalisty psychologa nie będą skutecznie i szybko rozwiązane, a jednocześnie mogą prowadzić do poważnych komplikacji pooperacyjnych i opóźniać proces rekonwalescencji.

Opieka geriatryczna

Należy wzmocnić opiekę geriatryczną w systemie opieki zdrowotnej, jednakże opisana w projekcie rozporządzenia ocena geriatryczna nie została dokładnie zdefiniowana. Wprowadzenie obowiązku dokonywania takiej oceny na każdym oddziale szpitalnym, poza oddziałami neonatologicznym i pediatrycznym (co jest jasne z natury ich działalności), powinno wiązać się z propozycją szkoleniową dla lekarzy tych oddziałów, jak i przyjęciem standardów takiej oceny.

Leczenie zaćmy

Według projektu rozporządzenia do leczenia zaćmy ze środków NFZ kwalifikować się będą jedynie pacjenci, których ostrość wzroku będzie nie większa niż 0,4, co jest bardzo dużym osłabieniem widzenia. Wiadomo bowiem, że zaćma uszkadza nie tylko ostrość widzenia, ale także pole widzenia. Opóźnianie usunięcia zaćmy do czasu, gdy ostrość spadnie do 0,4, oznacza w praktyce, że pacjenci będą zmuszeni do wieloletniego życia z ograniczonym widzeniem, uniemożliwiającym normalne funkcjonowanie: pracę zawodową, prowadzenie samochodu, co doprowadzi do ograniczenia ich sprawności i narazi na ewentualne wypadki. To niedobre rozwiązanie.

Konfederacja Lewiatan