Niemal co czwarty respondent wyda na organizację Świąt więcej niż w ubiegłym roku

0

Wielkanoc to w naszym kraju tradycyjne rodzinne święto. Zdecydowana większość Polaków ankietowanych w badaniu Barometr Providenta deklaruje, że spędzi Wielkanoc z najbliższą rodziną (92%). Blisko co piąty Polak świętować będzie hucznie i w szerszym gronie (w towarzystwie co najmniej 8 osób). Część osób planuje ponadto wykorzystać czas Świąt na spotkania z przyjaciółmi (18%). Wielkanoc oceniana jest jako Święto ważne. Ponad połowa ankietowanych (56%) traktuje ją jako wydarzenie przede wszystkim rodzinne. Mocno podkreślamy również duchowo-religijny charakter Świąt, na który wskazuje 30% badanych. Niewielki odsetek osób (9%), podkreśla, że w pierwszej kolejności jest to dla nich czas wolny od pracy i okazja do wypoczynku.

Święta w portfelu: odczuwalny wydatek

Wielkanoc to ważne wydarzenie, które ma wpływ na portfele ankietowanych Polaków. Świąteczne wydatki większości respondentów (ok. 60%) kształtować się będą w tym roku na poziomie od 101zł do 500zł. W tej grupie przeważająca ilość osób (37%) planuje przeznaczyć na ten cel od 101zł do 300zł. Wyższą kwotę, od 301zł do 500zł, wyda co piąty respondent (22%).

Większość ankietowanych w badaniu Barometr Providenta przyznaje, że Święta Wielkanocne wiążą się dla nich z odczuwalnym wydatkiem, takim, na który część spośród nich gotowa jest oszczędzać. 43% ankietowanych deklaruje, że organizacja Świąt, choć zauważalna w ich portfelu, to jednak nie wpływa na inne plany finansowe. Z kolei 34% osób wskazuje, że odkłada specjalnie z myślą o Wielkanocy.

Co ciekawe, przeważająca większość respondentów (89%) deklaruje, że przy organizacji tegorocznych Świąt posiłkować się będzie jedynie bieżącymi dochodami. Po różne formy pożyczek na ten cel sięgnie około 12% klientów Provident Polska. W przypadku przedświątecznego deficytu gotówki, Polacy prędzej sięgną po pożyczkę w firmie pożyczkowej (7%) niż zadłużą się w banku (5%) lub u rodziny (4%).

Czytaj również:  Startuje 8 edycja Programu Rozwoju Eksportu prowadzonego przez Santander Bank Polska

„Wielkanocny Barometr Provident to nie tylko finansowy portret Polaków, którzy są naszymi klientami, ale także ilustracja zmieniających się postaw związanych ze świątecznymi wydatkami. Co pozytywne, wyraźnie rośnie liczba osób, które są w stanie udźwignąć organizację Wielkiej Nocy z bieżących wpływów finansowych. W ubiegłym roku było to około 67% ankietowanych osób. W tym roku przeważająca większość naszych klientów (89%) będzie już w stanie pokryć wszystkie koszty związane z Wielkanocą z własnych dochodów. Widać też wyraźnie, że chętniej oszczędzamy. W sytuacji gdy odczuwamy konieczność skorzystania z pożyczki – pierwszym wyborem niezmiennie pozostaje firma pożyczkowa” – powiedział Przemysław Kasza z działu badań i analiz Provident Polska.

Wydamy tyle samo co w ubiegłym roku

Ponad połowa respondentów (51%) planuje przeznaczyć w tym roku na organizację Świąt tyle samo co w roku ubiegłym. Liczba ankietowanych, których świąteczne wydatki pozostaną na niezmienionym poziomie, jest o 9% wyższa niż w 2013 roku. Proporcje między tymi, którzy przeznaczą na ten cel odpowiednio mniej oraz więcej, okazują się bardzo wyrównane. Wyższe planowane wydatki deklaruje niemal co czwarty ankietowany (24%, wzrost 2% r-d-r), a niższe – co piąty respondent (20%).