Nowe dowody osobiste

nowy dowód osobisty

1 stycznia 2015 r. wprowadzony zostanie nowy wzór dowodów osobistych. Nie będzie już na nim informacji o adresie zameldowania, kolorze oczu i wzroście, a także zeskanowanego podpisu. Pojawi się za to rubryka „obywatelstwo”.

Jak mówi serwisowi infoWire.pl Zastępca Dyrektora Departamentu Spraw Obywatelskich Ministerstwa Spraw Wewnętrznych Mirosława Hellich, dane osobowe umieszczone na dowodzie zostaną ograniczone do tych, które potwierdzają tożsamość jego posiadacza. Do identyfikacji obywatela wystarczy sam numer PESEL.

Co ważne, zmiana wzoru dowodów osobistych wcale nie oznacza, że wraz z nastaniem 2015 r. wszyscy będziemy musieli posługiwać się od razu nowymi dokumentami. „Nie jest przewidziana żadna masowa wymiana dowodów osobistych […]. Będziemy je wymieniać sukcesywnie, na skutek utraty ważności bądź też zmiany danych” – uspokaja Mirosława Hellich.

Wniosek o wydanie nowego dokumentu tożsamości będzie można złożyć albo osobiście, w dowolnym urzędzie gminy, albo przez internet. Obywatel nie poniesie żadnych kosztów w związku z wymianą. Dowody będą ważne przez 10 lat, a w przypadku dzieci do 5 roku życia – przez lat 5.