Piotr Kowynia w zarządzie Nest Banku

0
Piotr Kowynia – członek Zarządu Nest Bank
Piotr Kowynia - członek Zarządu Nest Bank

Komisja Nadzoru Finansowego wyraziła zgodę na powołanie Piotra Kowyni na nowego Członka Zarządu Nest Banku. Będzie odpowiedzialny za Pion Ryzyka.

Piotr Kowynia – członek Zarządu Nest Bank
Piotr Kowynia – członek Zarządu Nest Bank

Piotr Kowynia jest managerem ryzyka z ponad 20-letnim doświadczeniem zawodowym w sektorze finansowym. W latach 2001 – 2009 zarządzał obszarem ryzyka w Fortis Banku – najpierw jako Dyrektor Departamentu Ryzyka, potem jako Dyrektor Pionu Ryzyka. Następnie przez ponad 9 lat związany był z Raiffeisen Bank Polska S.A gdzie pełnił funkcję Dyrektora Departamentu Zarządzania Ryzykiem. Odpowiadał m.in. za stworzenie i wdrożenie Polityki Zarzadzania Ryzykiem na poziomie całego Raiffeisen Bank Polska. Ukończył studia matematyczne na Uniwersytecie Jagiellońskim oraz Management TM ICAN Institute.

Decyzją Komisji Nadzoru Finansowego z 10 września 2019 r. Piotr Kowynia został Członkiem Zarządu Nest Banku. Będzie odpowiedzialny m.in. za realizację strategii i budżetu banku w zakresie działalności pionu ryzyka, monitorowanie pracy podległych departamentów oraz nadzorowanie procesów identyfikacji, pomiaru, limitowania, monitorowania i raportowania ryzyka.