Podsumowanie IPO w Europie i Polsce w IV kw 2013 r.

0
GPW budynek wejscie

Silne ożywienie na rynku IPO w Europie. Wzrost aktywności odczuwalny również w Warszawie, jednak głównie za sprawą ofert prywatyzacyjnych PKP Cargo i Energi. Trudniejsza sytuacja emitentów na GPW ze względu na zmiany w OFE.

Jak wynika z najnowszego kwartalnego raportu IPO Watch Europe przygotowanego przez firmę doradczą PwC, w czwartym kwartale 2013 roku na rynkach europejskich odnotowano 105 IPO o łącznej wartości 14,7 mld euro, co stanowi poziom blisko dwukrotnie wyższy niż w analogicznym okresie 2012 roku. Były to jednocześnie najlepsze trzy miesiące na rynku pierwotnym w Europie od czwartego kwartału 2011 roku.

Dzięki tak dobrym wynikom odnotowanym w ostatnich miesiącach, w całym 2013 roku łączna wartość ofert w Europie była aż o 141% wyższa niż w roku 2012 (278 ofert o łącznej wartości 26,3 mld euro w 2013 r. wobec 288 ofert o łącznej wartości 10,9 mld euro w roku poprzednim).

W okresie od października do grudnia minionego roku po raz kolejny dominowała giełda londyńska – odnotowano tam 41 IPO o łącznej wartości 8,6 mld euro, co stanowiło ponad połowę łącznej wartości wszystkich ofert w Europie w tym okresie. Pozostałe giełdy charakteryzujące się dużą aktywnością to NYSE Euronext (11 ofert o łącznej wartości 2,0 mld euro), Warszawa (13 ofert o łącznej wartości 1,0 mld euro) oraz Borsa Italiana (9 IPO o łącznej wartości 0,9 mld euro).

Największymi IPO w czwartym kwartale 2013 roku były przeprowadzone na giełdzie w Londynie oferty spółek: Royal Mail (2 mld euro), Merlin Entertainments (1,1 mld euro) oraz Riverstone Energy (0,9 mld euro). Jednocześnie pięć z dziesięciu największych IPO w Europie dotyczyło ofert spółek portfelowych funduszy private equity.

Najaktywniejszymi sektorami pod względem łącznej wartości IPO okazały się produkty i usługi przemysłowe (20 ofert o łącznej wartości 4,0 mld euro), działalność inwestycyjna (11 IPO o łącznej wartości 2,4 mld euro) oraz sektor bankowy (3 IPO o łącznej wartości 1,7 mld euro).

W czwartym kwartale 2013 roku giełda w Warszawie z 13 IPO (7 na rynku głównym i 6 na NewConnect) była drugim rynkiem w Europie pod względem liczby debiutów. Łączna wartość IPO wyniosła 1,0 mld euro, co plasuje polską giełdę na trzecim miejscu wśród wszystkich rynków europejskich. Największym IPO w Warszawie i jednocześnie dziewiątym największym w całej Europie była oferta spółki Energa o wartości 0,5 mld euro. Na drugim i trzecim miejscu uplasowały się IPO spółek PKP Cargo (0,3 mld euro) i Newag (0,1 mld euro). Średnia wartość oferty na rynku polskim wyniosła 78 mln euro.

Na rynku alternatywnym NewConnect największymi ofertami okazały się IPO spółek Milestone Medical (2,2 mln euro), Certus Capital (0,3 mln euro) oraz Produkty Klasztorne (0,2 mln euro).

Filip Gorczyca, starszy menedżer w zespole ds. rynków kapitałowych PwC, w następujący sposób skomentował wyniki i perspektywy rynku pierwotnego w Warszawie:

„Obserwowane w ostatnich miesiącach ożywienie na rynku pierwotnym w Warszawie postępuje znacznie wolniej niż na wielu innych rynkach, m.in. w Londynie, gdzie liczba i wartość IPO osiągają najwyższe poziomy od 2007 roku, czyli od czasów sprzed początku kryzysu. Ponadto korzystną dynamikę na GPW zawdzięczamy głównie dwóm dużym ofertom prywatyzacyjnym – PKP Cargo oraz Energi. Słabsza pozycja warszawskiej giełdy wynika głównie z zawirowań związanych ze zmianami w systemie emerytalnym i towarzyszącymi temu obawami inwestorów o aktywa znajdujące się w OFE. Zmiany te są zdecydowanie najbardziej negatywnym wydarzeniem ostatniego roku i kładą się cieniem na perspektywach rynku pierwotnego również w nadchodzących miesiącach. OFE były wszak dotychczas jednym z filarów polskiego rynku kapitałowego i stanowiły najbardziej stabilną grupę inwestorów na rynku pierwotnym.

Ogółem jednak, mimo problemów związanych z OFE, perspektywy dla GPW w Warszawie na rok 2014 są obiecujące w związku z dalszym ożywieniem spodziewanym rynkach światowych. Dlatego też wiele spółek, które w ciągu ostatnich trzech lat odłożyły decyzję o debiucie giełdowym ze względu na sytuację rynkową, obecnie powraca do planów przeprowadzenia IPO. Miejmy nadzieję, że lepsza koniunktura przełoży się z czasem również na IPO spółek małych i średnich, którym od pewnego czasu jest znacznie trudniej pozyskać kapitał niż większym podmiotom. Dotyczy to zarówno mniejszych IPO na rynku głównym, jak i ofert na rynku NewConnect, na którym giełda ostatnio podniosła poprzeczkę jeśli chodzi o wymogi wobec spółek tam debiutujących i już notowanych. Miało to na celu poprawę jakości i w efekcie przywrócenie zaufania inwestorów do rynku alternatywnego. Jeśli to się uda, aktywność na NewConnect może z czasem ponownie zacząć rosnąć, choć nie ma co liczyć na powrót koniunktury obserwowanej na tym rynku w latach poprzednich, kiedy to w niektórych kwartałach miało miejsce 40 czy nawet 50 debiutów.”

Wartość środków pozyskanych w ramach pierwszych ofert publicznych w USA w czwartym kwartale 2013 roku wyniosła 17,6 mld euro, co zwiększyło ich łączną wartość w całym 2013 roku do 42,8 mld euro. Warto zaznaczyć, że w USA rok 2013 dla rynku IPO był najlepszym w ciągu ostatnich 10 lat. W ostatnim kwartale 2013 roku wyraźnie wzrosła również aktywność na rynku IPO w Hongkongu. Dzięki dobrym wynikom w ostatnich trzech miesiącach 2013 roku łączna wartość środków pozyskanych na tym rynku w minionym roku, w stosunku do wartości ofert z roku 2012, wzrosła o 88%.

Dodatkowe informacje

1. Bieżąca i poprzednie edycje IPO Watch Europe są dostępne pod adresem: www.pwc.pl/ipowatch. Dostępne są również podsumowania roczne za lata 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011 i 2012.

2. O IPO Watch Europe
Ankieta IPO Watch Europe obejmuje wszystkie debiuty na głównych giełdach w Europie w najważniejszych segmentach rynku akcji (włączając w to giełdy w Austrii, Belgii, Danii, Francji, Grecji, Hiszpanii, Holandii, Irlandii, Luksemburgu, Niemczech, Norwegii, Polsce, Portugalii, Szwajcarii, Szwecji, Turcji, Wielkiej Brytanii i Włoszech) i jest przeprowadzana kwartalnie. Opcje nadsubskrypcji („greenshoe offerings”), debiuty podmiotów, które przeprowadzały wcześniej pierwotną ofertę publiczną oraz przeniesienie pomiędzy rynkami w zakresie jednej giełdy nie zostały uwzględnione w statystykach. Ankieta dotyczy okresu od 1 października do 31 grudnia 2013 roku i została sporządzona w oparciu o daty debiutów akcji lub praw do akcji. Dodatkowe informacje, w tym tabele danych, są dołączone do niniejszej informacji prasowej.

3. O współtworzących ankietę
Ankieta została opracowana przez zespół ds. rynków kapitałowych PwC. Specjaliści ds. rynków kapitałowych PwC świadczą pełen zakres usług w zakresie transakcji na rynkach kapitałowych. Usługi te obejmują przygotowanie do oferty publicznej oraz całościową obsługę doradczą transakcji, w tym doradztwo finansowe, doradztwo prawne i doradztwo podatkowe. Dom Maklerski PricewaterhouseCoopers Securities S.A., posiadający zezwolenie na prowadzenie działalności maklerskiej w zakresie oferowania instrumentów finansowych, zapewnia usługi podmiotu oferującego akcje.

4. O PwC
PwC to firma działająca w 158 krajach, zatrudniająca ponad 184 tysiące osób. Dzięki takiej różnorodności doświadczeń i szerokiej bazie wiedzy, jesteśmy w stanie pomóc naszym klientom sprostać wszelkim wyzwaniom biznesowym. Dostarczamy wysokiej jakości rozwiązania odpowiadające na problemy naszych klientów z zakresu prawno-podatkowego, biznesowego i audytorskiego. Zapraszamy do odwiedzenia naszej strony: www.pwc.pl. Nazwa „PwC” odnosi się do firm wchodzących w skład sieci PricewaterhouseCoopers International Limited, z których każda stanowi odrębny i niezależny podmiot prawny.