Podwyżka dla tłumaczy przysięgłych. Stawki urzędowe podniesione o około 50%

Sąd prawo prawnik

W dniu 16 października 2019 r. na stronach Ministerstwa Sprawiedliwości opublikowane zostało rozporządzenie zmieniające rozporządzenie o stawkach wynagrodzenia za czynności tłumacza przysięgłego w Dzienniku Ustaw z 2019 r. poz. 1975. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty ogłoszenia. na Stawki urzędowe obowiązują za tłumaczenia wykonane na rzecz sądu, prokuratury, policji i organów administracji publicznej. Stawki podniesiono o około 50%. Stawek nie stosuje się (obligatoryjnie) do tłumaczeń wykonywanych na rzecz osób fizycznych i firm.

Nowe stawki urzędowe wynagrodzenia tłumacza przysięgłego 2019 r.

za stronę tłumaczenia na język polski:

a) z języka angielskiego, niemieckiego, francuskiego i rosyjskiego – 34,50 zł,
b) z innego języka europejskiego i z języka łacińskiego – 37,16 zł,
c) z języka pozaeuropejskiego posługującego się alfabetem łacińskim – 45,11 zł,
d) z języka pozaeuropejskiego posługującego się alfabetem niełacińskim lub ideogramami – 50,42 zł;

za stronę tłumaczenia z języka polskiego:

a) na język angielski, niemiecki, francuski i rosyjski – 45,11 zł,
b) na inny język europejski i na język łaciński – 53,07 zł,
c) na język pozaeuropejski posługujący się alfabetem łacińskim – 61,04 zł,
d) na język pozaeuropejski posługujący się alfabetem niełacińskim lub ideogramami – 74,31 zł.”,

Oprócz tego w rozporządzeniu znalazła się adnotacja dotycząca stawki wynagrodzenia za tworzenie dodatkowych egzemplarzy poświadczonych tłumaczeń, która wynosić będzie 0,50 zł za jedną stronę. Ponad to Ministerstwo Sprawiedliwości ustosunkowało się także do tłumaczeń ustnych. W tej sytuacji stawki prezentują się dokładnie tak jak w przypadku tłumaczeń pisemnych, z tą różnicą, że kwota ta zostanie powiększona o dodatkowe 30% lub 100% za tłumaczenia ustne w postępowaniu przyspieszonym. Natomiast wynagrodzenie za tłumaczenie ustne wykonane w porze nocnej, niedzielę lub święto powiększone zostanie o kolejne 20%.Rozporządzenie zmieniające rozporządzenie w sprawie wynagrodzenia za czynności tłumacza przysięgłego

Na czym polega praca tłumaczy przysięgłych?

Tłumaczenia pisemne

Choć wydawać by się mogło, że pełnione przez tłumaczy sądowych obowiązki zawodowe należą do prostych i przyjemnych, to rzeczywistość jest zupełnie inna. Praca tłumacza przysięgłego zatrudnionego w sądzie jest bardzo czasochłonna i skomplikowana. Są oni odpowiedzialni za przygotowywanie tłumaczeń uwierzytelnionych (inaczej tłumaczeń przysięgłych), które mają charakter standardowych tłumaczeń. W tym przypadku każde jedno słowo podlega przetłumaczeniu z języka obcego na język polski i odwrotnie, a dokument opatrzony jest stosowną pieczęcią.

Tłumaczenia ustne

Cały proces związany z tłumaczeniem np. zeznań świadków odbywa się zgodnie z aktualnymi przepisami i normami dotyczącymi tłumaczeń przysięgłych (uwierzytelnionych). Tłumacze sądowi oprócz znajomości języka obcego w stopniu zaawansowanym muszą wykazać się także dużą wiedzą z dziedziny prawa, bowiem nieumiejętne lub niewłaściwe stworzone tłumaczenie może negatywnie wpłynąć na bieg oraz wynik toczącego się postępowania sądowego.

Potwierdzeniem ich umiejętności jest uzyskanie pozytywnego wyniku egzaminu na tłumacza przysięgłego, do którego powinien przystąpić każdy tłumacz, który zdecyduje się na profesjonalne sporządzanie tłumaczeń uwierzytelnionych.