Pomysł ministra sprawiedliwości: Swoją uczciwość trzeba będzie udowodnić

0

Projekt ustawy o konfiskacie rozszerzonej, przygotowany przez Ministerstwo Sprawiedliwości, spotkał się z krytycznymi uwagami ze strony innych ministerstw. W projekcie ustawy zaproponowano zmiany sprzeczne z zasadą domniemanej niewinności. Ktoś, kto zostałby oskarżony, nawet niesłusznie, musiałby udowodnić, że wszystko co jest jego majątkiem kupionym w ciągu pięciu lat, nabył legalnie.
Redakcja MarketNews24 powraca po dwóch tygodniach do tematu, którym wywołaliśmy duże zainteresowanie, dodając najnowsze komentarz eksperta FOR, Michała Magdziaka.
-To jest niezgodne z Konstytucją i fundamentami współczesnego postępowania karnego przyjętymi przez państwa demokratyczne – mówi M.Magdziak.

Czytaj również:  FPP: ustawa antylichwiarska ograniczy działalność banków