Postaw na piwo – nowa strategia zrównoważonego rozwoju Kompanii Piwowarskiej

0

Po 8 latach funkcjonowania w Kompanii Piwowarskiej strategii zrównoważonego rozwoju „10 priorytetów. 1 przyszłość” przyszedł czas na zmiany. Nowe obszary, w których KP wyznaczyła sobie cele do osiągnięcia, to obecnie 5 źródeł wzrostu. Koncentrują się one na działaniach, które będą lepiej odpowiadać na aktualne potrzeby samej firmy, społeczności lokalnych, środowiska i konsumentów, a zarazem będą bardziej efektywne. Wszystko to pod hasłem „Postaw na piwo”.

Ostatni rok finansowy Kompania Piwowarska zakończyła znakomitymi wynikami w zakresie społecznej odpowiedzialności biznesu, co potwierdza jej najnowszy Raport Zrównoważonego Rozwoju. Podsumowuje on po raz ostatni osiągnięcia firmy w realizacji 10 priorytetów z wynikiem 4,39 w 5-stopniowej skali, co jest najlepszym rezultatem wśród wszystkich browarów należących do grupy SABMiller.

Jednak obecne wyzwania, stojące przed firmą i społeczeństwem, są coraz poważniejsze. Zmiany klimatyczne, uszczuplenie zapasów, braki wody, szkody wynikające z konsumpcji alkoholu, nierówność dochodów i ubóstwo – to wszystko spowodowało, że trzeba było na nowo zdefiniować cele i ambicje Kompanii Piwowarskiej w ramach społecznej odpowiedzialności biznesu.

Program „Postaw na piwo” stanowi wizję na przyszłość, którą mamy nadzieję zainspirować innych wokół siebie. Chcemy go wykorzystać, by pomagać organizacjom pozarządowym, społecznościom, partnerom biznesowym i innym, by się do nas przyłączyli i współdziałali z nami w realizacji tej wizji – tłumaczy Andrew Highcock, prezes Kompanii Piwowarskiej. – Jeśli razem postawimy na piwo, skorzystamy wszyscy: lokalne społeczności, gospodarka i otaczające nas środowisko – podsumowuje.

Obecny program jest prostszy i opiera się na pięciu priorytetowych obszarach, które nazwano źródłami wzrostu. Jednak źródła wzrostu to coś więcej niż priorytety, mają bowiem krytyczne znaczenie dla przyszłości firmy. Wynikające z nich wyzwania KP będzie podejmować, dzieląc się posiadaną wiedzą lokalną i nawiązując nowatorską, partnerską współpracę z dostawcami,  organizacjami pozarządowymi (NGO) i innymi zainteresowanymi stronami. Kompania Piwowarska ustaliła program działania i zobowiązuje się do realizacji wyznaczonych w nim celów do roku 2020.

Czytaj również:  Branża piwowarska tworzy tysiące miejsc pracy i generuje miliardowe wpływy do budżetu

Pięć źródeł wzrostu to:

  1. Rozwój biznesu i społeczności

SABMiller będzie współpracować z rolnikami, dystrybutorami i detalistami w globalnych łańcuchach wartości, pomagając rozwijać się im samym, ich firmom, rodzinom i społecznościom. Cel Kompanii Piwowarskiej do roku 2020 to bezpośrednie wsparcie 13 500 drobnych przedsiębiorstw w Polsce poprzez doskonalenie ich rozwoju i źródła utrzymania ich rodzin, również w sposób wykraczający poza tradycyjne relacje komercyjne. Jeśli firmy te dają zatrudnienie średnio trzem osobom, to bezpośrednie korzyści w postaci poprawy dochodów i lepszych źródeł utrzymania odniesie ponad 40 tys. osób.

  1. Odpowiedzialne spożycie