Pozytywny wynik stress testów Grupy BNP Paribas

0

29 lipca 2016 roku Europejski Urząd Nadzoru Bankowego (EBA) opublikował wyniki testu warunków skrajnych przeprowadzonego w krajach Europy wspólnie z Europejskim Bankiem Centralnym. Testowi poddano 51 najważniejszych banków w Unii Europejskiej.

Wyniki testu warunków skrajnych wykazały odporność BNP Paribas w sytuacji poważnego kryzysu, przy założeniu skrajnie niekorzystnej sytuacji gospodarczej i rynkowej. BNP Paribas znajduje się obecnie w grupie banków, które w najmniejszym stopniu odczułyby skutki takiego scenariusza (pierwszy kwartyl).

Wyniki testu przeprowadzonego przez Europejski Urząd Nadzoru Bankowego i Europejski Bank Centralny potwierdzają dobrą kondycję bilansową Grupy i odpowiednią politykę w obszarze ryzyka.

Czytaj również:  Zmiany w składzie Zarządu TGE