Prospekt emisyjny Cavatina Holding zatwierdzony przez KNF

Komisja Nadzoru Finansowego KNF

KNF zatwierdziła prospekt emisyjny Cavatina Holding, największego polskiego dewelopera biurowego. Prospekt został sporządzony w związku z ofertą publiczną akcji i planowanym debiutem na GPW Transakcja będzie obejmować wyłącznie emisję nowych akcji. Szczegółowe parametry oferty  zostaną przedstawione w dniu  publikacji prospektu emisyjnego, tj. 1 lipca.

Grupa Kapitałowa Cavatina Holding należy do największych deweloperów powierzchni biurowych działających w Polsce i jest aktualnie obecna w siedmiu miastach Polski: w Warszawie, Krakowie, Łodzi, Wrocławiu, Gdańsku, Katowicach i Bielsku-Białej. Kluczowym celem strategicznym Grupy jest osiągnięcie do końca 2025 r. portfela na poziomie 1 mln m2, rozumianego jako suma inwestycji zakończonych, w tym sprzedanych, trwających oraz planowanych zabezpieczonych (tj. z gruntem zakupionym lub zabezpieczonym, poprzez zawarcie umowy przedwstępnej zakupu, oraz z rozpoczętym procesem projektowania).

W 2020 r. skonsolidowany zysk operacyjny dewelopera wyniósł 246,5 mln zł, a wpływy ze sprzedanych w ubiegłym roku projektów przewyższyły kwotę 550 mln zł.

Globalnymi Współkoordynatorami oraz Współprowadzącymi Księgę Popytu są mBank i Pekao Investment Banking, Współprowadzącym Księgę Popytu jest Bank Polska Kasa Opieki – Biuro Maklerskie, a doradcą prawnym w procesie jest Gessel, Koziorowski Kancelaria Radców Prawnych i Adwokatów.