Ranking wynagrodzeń prezesów zarządów spółek giełdowych

0

Stanowisko prezesa zarządu jest najważniejszym w hierarchii każdej spółki. To on odpowiada za wyniki całej organizacji i jest rozliczany z ich realizacji przez właścicieli spółki, czyli akcjonariuszy. W niniejszym artykule zostaną zaprezentowane analizy wynagrodzeń prezesów zarządów spółek notowanych na GPW w 2015 roku. Wszystkie dane pochodzą z raportu opracowanego przez Sedlak & Sedlak

Prezesi bez podwyżek

W 2015 roku mediana rocznych wynagrodzeń prezesów zarządów wyniosła 601 tys. PLN i w porównaniu do roku 2014 była na porównywalnym poziomie. Co czwarta osoba otrzymała pensję w wysokości co najmniej 1,15 mln PLN, natomiast 10% najlepiej opłacanych prezesów zarobiło ponad 2 mln PLN.

Roczne wynagrodzenia prezesów zarządów w 2015 roku

Roczne wynagrodzenia prezesów zarządów w 2015 roku
Źródło: Raport „Wynagrodzenia członków zarządów w 2015 roku”, Sedlak & Sedlak

Czy prezesi są wynagradzani za wyniki?

Jednym z najważniejszych kryteriów oceny rentowności spółki dla akcjonariuszy jest wskaźnik EPS mówiący ile zysku netto przyda na jedną wyemitowaną akcję spółki. Określa on nie tylko sytuację rynkową spółki, często również służy jako kryterium efektywności w programach motywacyjnych menedżerów

Na wykresie poniżej zaprezentowano wynagrodzenia prezesów zarządów w spółkach o różnej wielkości EPS. Z przeprowadzonych analiz wynika, iż wynagrodzenia prezesów zarządów rosły wraz ze wzrostem osiągniętego zysku na akcję. Najwyższe pensje – ponad 1,3 mln PLN – otrzymywali prezesi spółek, w których EPS był najwyższy i wyniósł 10 PLN i więcej. W spółkach o zysku na akcję wynoszącym od 2 – 9,9 PLN prezesi zarabiali o 14% mniej. Mediana ich wynagrodzeń wyniosła 1,1 mln PLN. Najniższe wynagrodzenia otrzymywali prezesi spółek w których zysk netto był ujemny – 430 tys. PLN. Zaniepokojenie inwestorów powinien budzić fakt, iż wynagrodzenia w spółkach, które generują straty były tylko o 17% niższe od wynagrodzeń w spółkach, które osiągnęły najniższy poziom zysków.

Wynagrodzenia prezesów zarządów w spółkach różnej wielkości wskaźnika EPS (osoby, które przepracowały cały rok)

Wynagrodzenia prezesów zarządów w spółkach różnej wielkości wskaźnika EPS
Źródło: Raport „Wynagrodzenia członków zarządów w 2015 roku”, Sedlak & Sedlak

Wynagrodzenia prezesów w spółkach z różnych branżach

Najwyższe pensje otrzymywali zarządzający bankami, mediana ich rocznych zarobków wyniosła prawie 3 mln PLN. Na drugim miejscu w rankingu uplasowali się prezesi spółek z branży chemicznej, a na trzecim z branży motoryzacyjnej. Zarobili oni odpowiednio, 1,26 mln PLN i 1,21 mln PLN. Najniższe pensje otrzymały osoby pełniące funkcje prezesa zarządu w spółkach sektora finansowego – 364 tys. PLN. Ich pensje były 8 razy niższe niż wynagrodzenia prezesów banków.

Czytaj również:  Dobre nastroje przedsiębiorców

Wynagrodzenia prezesów zarządów w spółkach z różnych branż

Wynagrodzenia prezesów zarządów w spółkach z różnych branż
Źródło: Raport „Wynagrodzenia członków zarządów w 2015 roku”, Sedlak & Sedlak

Kto zarobił najwięcej?