Raport: Chmura obliczeniowa w polskim e-biznesie

0

Odpowiedni poziom obsługi ważniejszy od ceny, obniżka kosztów w organizacji, ale również obawa przed utratą poufnych danych – tak polski e-biznes ocenia chmurę obliczeniową w badaniu przeprowadzonym przez e24cloud. Prezentujemy wyniki ankiety „Chmura obliczeniowa w polskim e-biznesie”.

Rozwiązania cloud computing są już powszechnie wykorzystywane przez biznes, ale tempo ich rozwoju rok do roku utrzymuje się na dwucyfrowym poziomie. Według analityków IDC wydatki firm na usługi świadczone w modelu chmurowym dzisiaj stanowią 15 proc. budżetów IT, a mają wzrosnąć nawet do ok. 35 proc. Widząc zwiększenie zapotrzebowania rynku na tego rodzaju usługi, e24cloud postanowił zapytać przedstawicieli e-biznesu, jakie jest ich zdanie na temat chmury obliczeniowej. I tak wśród odpowiedzi na pytanie z jakiej infrastruktury IT korzystają ankietowani, rozwiązania cloud znalazły się na drugim miejscu, ustępując jedynie miejsca serwerom in-house. Z odpowiedzi badanych wynika również, że decyzja dotyczące rozbudowy infrastruktury IT w pierwszej kolejności należy do właścicieli firmy (52 proc.), a następnie do CTO (25 proc.) oraz członków zespołu IT (23 proc).

Poziom obsługi – najważniejszy przy wyborze dostawcy

Wśród przedstawicieli polskiego e-biznesu rośnie świadomość jeśli chodzi o wybór odpowiedniego dostawcy rozwiązań cloud. Osoby, które decydują się na tę formę usługi, w pierwszej kolejności zwracają uwagę na poziom obsługi – wskazała tak większość, bo aż 46 proc. badanych. Na kolejnych miejscach uplasowały się takie czynniki jak: cena (19 proc.) oraz bezpieczeństwo, (19 proc.) natomiast najmniej osób wskazało na dostępność (15 proc.).

– Klient musi otrzymać ofertę, która będzie dopasowana do jego potrzeb zarówno pod względem jakości jak i dostępności usługi, z której ważności klienci często nie zdają sobie sprawy. Chmura obliczeniowa zapewnia dla biznesu optymalne działanie w momencie np. zwiększonej ilości odwiedzin serwisu i nie wiąże się z koniecznością budowania całej infrastruktury. Dzięki świadomości zastosowań i nowej technologii przedsiębiorstwa są w stanie osiągnąć sukces, stąd dobrym znakiem jest, że przy wyborze dostawcy na pierwszym miejscu stawiają właśnie poziom usługi. – komentuje Bartosz Misiaszek, Product Manager z e24cloud.

Czytaj również:  Dlaczego sztuczna inteligencja podejmuje określone decyzje?

Spośród celów do jakich najczęściej wykorzystuje się chmurę, ponad połowa ankietowanych wskazała na firmowe aplikacje(54 proc.). Natomiast na pytanie o czynnik, który przekonał badanych do wyboru/zmiany chmury, najwięcej wskazań padło na odpowiedź: obniżka kosztów (40proc). Kolejne miejsca zajęły: administrowanie serwerami w chmurze (23 proc.), łatwość we wprowadzaniu nowych produktów (21proc.) oraz elastyczna zmiana parametrów (15 proc.).

Największe zagrożenia?

Mimo wzrostu zainteresowania chmurą obliczeniową cały czas pojawiają się wśród użytkowników obawy dotyczące korzystania z tego typu usługi. Wśród najczęstszych zagrożeń ankietowani wskazali na fakt powierzenia danych zewnętrznej firmie oraz komplikacje związane z potencjalną zmianą dostawcy – obie odpowiedzi po 32 proc. głosów.