Raport o inflacji – marzec 2015

    0

    Raport o inflacji jest dokumentem zawierającym aktualną ocenę procesów inflacyjnych i determinant inflacji, opis polityki pieniężnej prowadzonej w ciągu ostatnich trzech miesięcy i projekcję inflacyjną na rok bieżący i dwa pełne lata po nim następujące.
    Projekcja inflacji i PKB publikowana w Raporcie o Inflacji jest materiałem przekazywanym Radzie Polityki Pieniężnej przez Zarząd NBP. Raport przygotowywany jest w języku polskim i angielskim.
    Raport o inflacji dostępny jest na stronie internetowej NBP – http://www.nbp.pl/polityka_pieniezna/dokumenty/raport_o_inflacji/raport_marzec_2015.pdf

    Czytaj również:  Główne wyzwania przed MŚP w 2019 r.