Raport: Sytuacja bieżąca i prognozy dla rynku telekomunikacyjnego w Polsce

0

Rynek usług telekomunikacyjnych dla segmentu biznesowego i operatorskiego w 2013 r. wyceniono na 16,7 mld zł. Po stagnacji w 2011 r. przychody operatorów telekomunikacyjnych z rozliczeń hurtowych i segmentu biznesowego w latach 2012-2013 w Polsce powróciły do trendów spadkowych. Według raportu PMR „Usługi telekomunikacyjne dla segmentu biznesowego i operatorskiego w Polsce 2013. Prognozy rozwoju na lata 2014-2017”, segment hurtowy oraz biznesowy odmiennie wpływają na cały rynek telekomunikacyjny.

Wartość rynku usług telekomunikacyjnych dla segmentu biznesowego i operatorskiego w Polsce w 2013 r. ukształtuje się na poziomie 16,7 mld zł. Na negatywną 8% dynamikę wpłynie przede wszystkim sytuacja na rynku hurtowym, gdzie erozja przychodów operatorów następuje już w tempie dwucyfrowym. Głównym powodem są obniżki stawek MTR w telefonii komórkowej. Pozytywne trendy w segmencie stacjonarnych usług operatorskich i hurtowej dzierżawy łączy nie zdołają powstrzymać wyraźnych spadków całkowitych przychodów z hurtu w bieżącym roku. Dla odmiany, wartość rynku rozwiązań telekomunikacyjnych dla firm jest bardziej stabilna, w tym sensie, że przychody operatorów topnieją stopniowo. W kontekście oddziaływania na cały rynek istotny jest również wyższy wolumen sprzedaży usług dla firm niż wpływów z rozliczeń międzyoperatorskich i hurtu.

W obliczu wysokiego nasycenia usługami telekomunikacyjnymi segment rozwiązań dla biznesu zyskuje na znaczeniu, zarówno w obrębie telefonii stacjonarnej, komórkowej, jak i usług dostępowych. Skala spadków liczby usług oraz przychodów na kurczącym się rynku telefonii stacjonarnej jest niższa w przypadku przedsiębiorstw niż na rynku masowym. W telefonii komórkowej firmy generują dla operatorów wyższe ARPU w przeliczeniu na jedną kartę SIM. Najważniejsza jednak przewaga segmentu biznesowego wynika z większej (w porównaniu do segmentu klientów indywidualnych) potrzeby korzystania z różnego rodzaju usług dodanych – czy to w segmencie DLISP (np. usługi oferowane w centrach danych czy cloud computing), czy telefonii stacjonarnej (np. centrale abonenckie, infolinie itp.) lub komórkowej (np. usługi komunikacji M2M, masowa wysyłka SMS-ów itp.). W 2012 r. rynek usług dla segmentu biznesowego w Polsce zanotował 4% obniżkę swojej wartości względem 2011 r. Po stabilizacji w 2011 r. oznacza to powrót bardziej wyraźnych trendów spadkowych. Chociaż o skali spadku zadecydował głównie segment telefonii komórkowej, należy podkreślić, że wszystkie trzy główne segmenty na rynku biznesowym zanotowały negatywne dynamiki. W bieżącym roku trend spadkowy pogłębi się. Nadal jednak będzie to wynik lepszy w porównaniu do całego rynku telekomunikacyjnego w Polsce, a w stosunku do spadku dynamiki rynku hurtowego w danym roku – nawet ponad dwukrotnie niższy.

Czytaj również:  5 zasad firmowej cyberhigieny

Niniejsza informacja prasowa została przygotowana na podstawie danych zawartych w najnowszym raporcie firmy PMR pt. „Usługi telekomunikacyjne dla segmentu biznesowego i operatorskiego w Polsce 2013. Prognozy rozwoju na lata 2013-2017”.