Ratownicy medyczni porzucają wyuczony zawód na rzecz pielęgniarstwa. Powodem są lepsze zarobki

  Wkrótce może zabraknąć ratowników medycznych, bo ci przerzucają się na pielęgniarstwo

  Średnia miesięczna płaca ratownika medycznego Wojewódzkiej Stacji Ratownictwa Medycznego w Łodzi nieznacznie przekracza 6 tys. złotych brutto. W przypadku dyspozytora jest ona o ponad 300 złotych wyższa. Natomiast Pogotowie Ratunkowe we Wrocławiu zapewnia na tych stanowiskach wynagrodzenia od przeszło 4 tys. złotych. W tej instytucji można otrzymać nawet blisko 7600 złotych. Z kolei w Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Szczecinie „widełki” wynoszą 4000-6000 złotych. W branży mówi się o zróżnicowaniu płacowym pomiędzy przedstawicielami ww. zawodu i pielęgniarstwa. Właśnie ten problem skłania część osób do porzucania dotychczasowego zajęcia i podejmowania nauki na wydziałach pielęgniarskich.

  Analitycy serwisu agencyjnego MondayNews sprawdzili, ile zarabiają ratownicy i dyspozytorzy medyczni. Pytania dotyczące wynagrodzeń trafiły do stacji we wszystkich województwach. Część z nich nie udzieliła odpowiedzi, m.in. zasłaniając się tajemnicą pracodawcy.

  – Należy zaznaczyć, że średnie wynagrodzenie dla ratownika medycznego, zatrudnionego w ZRM, wynosi 6 013,89 zł brutto miesięcznie. W przypadku umowy cywilno-prawnej stawka godzinowa na terenie Łodzi dla kierownika zespołu podstawowego to 35 zł brutto/godz. Pobory dyspozytorów są porównywalne z płacami ratowników medycznych lub pielęgniarzy systemu zatrudnionych w zespołach ratownictwa medycznego. Dokładna kwota średnia to 6 336,18 zł brutto – mówi rat. med. Adam J. Stępka, rzecznik prasowy Wojewódzkiej Stacji Ratownictwa Medycznego w Łodzi.

  W lipcu Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego i Transportu Sanitarnego „Meditrans” SP ZOZ w Warszawie przedstawiła szczegółowe warunki konkursu na świadczenie usług medycznych w ZRM. Stawki maksymalne dla ratowników medycznych zaproponowane przez zamawiającego wyniosły 20 zł/godz. (doświadczenie zawodowe poniżej 2 lat), 21 złotych (od 2 do poniżej 5 lat), 24 złotych (od 5 do poniżej 10 lat) oraz 25 złotych (10 lat i więcej). Ponadto przewidziano dodatki za kierowanie zespołem ratownictwa medycznego (4 zł/godz.) oraz za świadczenie usług w dwuosobowym zespole ratownictwa medycznego (4 zł/godz.). Zaplanowano też stawkę o 50% wyższą od standardowej za świadczenie dyżurów rozpoczynających się 1 listopada, 24-26 grudnia, 31 grudnia i 1 stycznia.

  – Wynagrodzenie brutto ratownika medycznego w SPZOZ Pogotowie Ratunkowe we Wrocławiu w ramach umowy o pracę kształtuje się od 4250 do 7590 zł, a dyspozytora medycznego – od 4350 do 6870 zł. W porównaniu z 2018 rokiem zmianie uległa wysokość dodatku celowanego dla ratowników medycznych z kwoty 800 zł do kwoty 1200 zł brutto w przeliczeniu na pełny etat i z 5 zł/godz. do wysokości 7,50 złotych w przypadku umów cywilnoprawnych – informuje Dariusz Matuszkiewicz, z-ca dyrektora ds. logistyczno-eksploatacyjnych Pogotowia Ratunkowego we Wrocławiu.

  W Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Szczecinie wynagrodzenie ratownika medycznego wynosi od 4000 do 6000 zł brutto miesięcznie, a dyspozytora medycznego o ok. 1000 zł więcej. Ratownicy medyczni z Krakowskiego Pogotowia Ratunkowego zarabiają od 4 662 do 5 728 zł brutto. Natomiast płaca dyspozytora medycznego z wykształceniem właściwym dla ratownika medycznego mieści się w przedziale 5214 a 6045 złotych brutto. Z kolei w Stacji Pogotowia Ratunkowego w Gdańsku średnia wynosi 5109 zł brutto.

  – Obecnie stawka wynagrodzenia zasadniczego dla ratownika medycznego zatrudnionego w stosunku pracy wynosi od 3100 do 3500 złotych brutto plus należne dodatki, tj. nocny, świąteczny i za staż pracy. Do tego dochodzi premia uznaniowa od 500 do 800 zł brutto. Stawka wynagrodzenia zasadniczego dla dyspozytora medycznego zatrudnionego w stosunku pracy wynosi od 3700 złotych brutto plus należne dodatki – podaje Robert Judek z Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Poznaniu.

  Z kolei Wojewódzkie Pogotowie Ratunkowe w Katowicach wypłaca 35,57 zł brutto za godzinę (28 + 7,57 dodatku) ratownikom medycznym – kierownikom i kierowcom ZRM. 4 złote mniej (24 + 7,57) otrzymują ratownicy nieprowadzący ambulansów. Jak wskazuje Wojciech Miciński, zastępca dyrektora ds. ratownictwa medycznego WPR w Katowicach, na ww. stanowiskach stawki wzrosły o 1 zł w porównaniu z pierwszym kwartałem 2019 roku, a o 3,53 zł – z pierwszym kwartałem 2018 roku. Natomiast dyspozytor ratownik medyczny zarabia obecnie 35,57 zł brutto za godzinę (28 + 7,57). To o 5 zł więcej niż w pierwszym półroczu bieżącego roku, kiedy wypłacano po 30,57 zł brutto za godzinę (23 + 7,57). Natomiast w okresie od stycznia do czerwca 2018 roku obowiązywała godzinowa stawka w wysokości 28,04 zł brutto (23 + 5,04).

  – Jednym z problemów jest zróżnicowanie płacowe pomiędzy ratownikami medycznymi a pielęgniarkami. Ministerstwo Zdrowia przekazuje dodatkowe środki na wzrost płac. W odniesieniu do ratowników medycznych, ten podwójnie ubruttowiony dodatek wynosi 1200 zł, co daje ok. 800 zł netto. Personel pielęgniarski otrzymuje dodatek w wysokości 1600 zł, czyli 1200 zł netto. Skłania to wielu ratowników medycznych do kształcenia się na kierunkach pielęgniarskich i porzucania zawodu ratownika medycznego – podsumowuje rat. med. Adam J. Stępka z Wojewódzkiej Stacji Ratownictwa Medycznego w Łodzi.