Rosną biurowe rynki regionalne w Polsce

Anna Staniszewska, Dyrektor Działu Analiz Rynkowych i Doradztwa, BNP Paribas Real Estate, Europa Środkowo – Wschodnia
Anna Staniszewska, Dyrektor Działu Analiz Rynkowych i Doradztwa, BNP Paribas Real Estate, Europa Środkowo – Wschodnia

Według najnowszego raportu At A Glance Rynek biurowy w Polsce 1 połowa 2016 w pierwszym półroczu 2016 roku w miastach regionalnych utrzymała się duża dynamika wzrostu. Pomimo finalizacji wielu istotnych projektów i dużej powierzchni będącej w trakcie budowy, poziom stopy pustostanów nie zwiększył się znacznie, a w przypadku niektórych rynków uległ nawet obniżeniu. Kraków, Wrocław i Trójmiasto utrzymały się na podium zwiększając przewagę nad resztą rynków regionalnych (Katowice, Poznań, Łódź, Szczecin i Lublin). Liderem postał Kraków z całkowitą podażą powierzchni biurowej na poziomie 894 300 m kw.

Na rynkach regionalnych zauważa się wysoki poziom wynajęcia biurowców w trakcie budowy, co jest konsekwencją dużego zainteresowania najemców. Pod koniec pierwszego półrocza średnio wynajętych jest 43,7% powierzchni realizowanych projektów. Najlepsze wyniki pod tym względem odnotowują Poznań (65,7%) i Kraków (57,7%). Najsłabiej prezentuje się Szczecin, gdzie mimo najmniejszego wolumenu inwestycji w trakcie budowy wynajętych jest jedynie 22,4% realizowanej powierzchni.

Anna Staniszewska, Dyrektor Działu Analiz Rynkowych i Doradztwa, BNP Paribas Real Estate, Europa Środkowo – Wschodnia
Anna Staniszewska, Dyrektor Działu Analiz Rynkowych i Doradztwa, BNP Paribas Real Estate, Europa Środkowo – Wschodnia

Pomimo szybkiego przyrostu powierzchni biurowej komercjalizacja nowowybudowanych projektów postępuje bardzo szybko. Z wyjątkiem mniejszych rynków gdzie czas absorbcji powierzchni jest dłuższy, przeciętna stopa pustostanów nowych inwestycji, w wieku wynoszącym od roku do 3 lat, wynosi tylko 5,0%. Powodem tego jest wysoki standard oraz efektywność nowych powierzchni. – mówi Anna Staniszewska, Dyrektor, Dział Analiz Rynkowych i Doradztwa, BNP Paribas Real Estate, CEE.

Na koniec pierwszego półrocza 2016 roku liderem regionalnych rynków biurowych pozostał Kraków, z podażą na poziomie 894 300 m kw. Pozycja ta umocni się jeszcze w kolejnych latach, o czym świadczy największy w zestawieniu wolumen powierzchni w budowie wynoszący 209 000 m kw, z czego prawie 60% zostało już wynajęte. Kraków może pochwalić się marginalną stopą pustostanów na poziomie 3,7%, która jest imponująco niska biorąc pod uwagę oddanie w pierwszym półroczu br. kilku znacznych inwestycji (m.in. O3 Business Campus A, Bonarka for Business F, Quattro Business Park Five), które powiększyły podaż o około 40 000 m kw. Zakres czynszów w większości oferowanych na krakowskim rynku biurowców waha się między 13€/m kw./mies. a 15€/m kw./mies. Mimo dużego zainteresowania ze strony najemców, stawki utrzymują się na stałym poziomie, co podyktowane jest konkurencją wśród nowobudowanych obiektów.

Wrocław, po Warszawie i Krakowie, stanowi trzeci największy ośrodek biurowy w Polsce, gdzie całkowite zasoby nowoczesnej powierzchni przekraczają 736 000 m kw., a stawki czynszu oscylują między 12€/m kw./mies. a 15,5€/m kw./mies. Stolica Dolnego Śląska należy również do jednego z najszybciej rosnących rynków pod względem przyrostu podaży, co odbiło się na zwiększeniu stopy pustostanów z 6,7% na koniec do 2015 roku do 9% w pierwszym półroczu 2016 roku.

Trójmiasto, trzeci co do wielkości rynek regionalny Polski, zwiększyło w pierwszym półroczu całkowitą podaż powierzchni biurowej o 50 000 m kw osiągając poziom 611 600 m kw. Tak duży przyrost nowej powierzchni spowodował skok wskaźnika powierzchni niewynajętej z 11,8% na koniec do 2015 roku do 14,7% w pierwszym półroczu 2016 roku. W konsekwencji nastąpiła korekta czynszów o 5-15% i zakres w większości obiektów wynosi obecnie 12€/m kw./mies. – 14€/m kw./mies.

Małgorzata Fibakiewicz, Dyrektor, Dział Powierzchni Biurowych, BNP
Małgorzata Fibakiewicz, Dyrektor, Dział Powierzchni Biurowych, BNP Paribas Real Estate Poland

Absorpcja nowo wybudowanej powierzchni na rynkach regionalnych wymaga czasu, nie oznacza to jednak osłabienia tempa wzrostu podaży, które w dalszym ciągu będzie bardzo dynamiczne. Kraków, Wrocław i Trójmiasto utrzymają wiodące pozycje, a ich przewaga powiększy się jeszcze w nadchodzących latach za sprawą dużej ilości inwestycji w trakcie realizacji. – podsumowuje Małgorzata Fibakiewicz, Dyrektor, Dział Powierzchni Biurowych, BNP Paribas Real Estate Poland.