Sądy mają już do odzyskania ponad 309 mln zł, głównie za grzywny

0

W Rejestrze Dłużników BIG InfoMonitor jest już prawie 116 tys. dłużników wymiaru sprawiedliwości. Polacy najczęściej nie płacą grzywien oraz kosztów sądowych. W ciągu roku liczba dłużników Temidy wzrosła dwukrotnie, a ich łączna zaległość zwiększyła się ze 104 mln zł do ponad 309 mln zł. Najwyższa nieopłacona grzywna wynosi 7 mln zł, a wartość niezwróconego majątku pochodzącego z przestępstwa przekracza 45 mln zł. Na duże wzrosty długów wobec wymiaru sprawiedliwości ma wpływ rosnące zaangażowanie sądów we wpisywanie dłużników do rejestrów.

Na 370 sądów powszechnych działających w Polsce, tylko 30 nie mobilizuje dłużników do spłaty np. zaległych grzywien czy kosztów sądowych. Reszta przekazuje już dane niepłacących osób do BIG-ów w tym BIG InfoMonitor. Widać efekty. W Rejestrze Dłużników BIG InfoMonitor, w ciągu roku o prawie 100 proc. wzrosła liczba dłużników sądowych, a zaległość niemal trzykrotnie. W sumie sądy wpisały do rejestru BIG InfoMonitor 115 895 osób i mają do odzyskania 309 114 673 zł.

– Z pewnością, duże znaczenie w ułatwieniu przekazywania dłużników do rejestrów, dla mocno obciążonych pracą sądów miała platforma, nad którą pracowaliśmy wspólnie z innymi BIG-ami i Ministerstwem Sprawiedliwości. Za pomocą jednego kliknięcia sądy mogą teraz przesyłać informacje o swoich dłużnikach do wszystkich BIG-ów jednocześnie – przypomina Sławomir Grzelczak, prezes BIG InfoMonitor. – Dzięki temu rozwiązaniu mogą w szybki i prosty sposób zwiększyć szanse na odzyskanie, jak widać z naszych danych, całkiem sporych sum – dodaje. Jedną z przyczyn umożliwienia wpisywania dłużników sądowych do rejestrów BIG było zwiększenie skuteczności ściągalności grzywien. Statystyki BIG InfoMonitor nie pozostawiają wątpliwości, że to właśnie skazani na kary finansowe najczęściej unikają ich uregulowania, choć w większości przypadku nie są to ogromne sumy, bo średnia wartość nieopłaconej grzywny to ok. 1 460 zł.

Czytaj również:  Problemy z płatnościami firm z branży e-commerce

101 tys. osób nie zapłaciło grzywien wartych niemal 208 mln zł

Wśród blisko 116 tys. dłużników sądowych najwięcej osób – 101,8 tys. trafiło do rejestru z powodu grzywien. Wiele osób nie uregulowało też kosztów sądowych. Z tego właśnie powodu wpisanych jest ponad 58,2 tys. dłużników. Pozostałe powody wpisu są już zdecydowanie mniej znaczące, ponad tysiąc osób znajduje się w rejestrze ze względu na nieopłacone nawiązki na rzecz Skarbu Państwa (orzekane w sytuacjach, gdy przepadek przedmiotów pochodzących z przestępstwa jest niewspółmierny do wagi popełnionego czynu), a 249 dłużników nie zapłaciło sumy uznanej przez sąd za przedmiot przepadku (chodzi tu o zwrot korzyści pochodzących z przestępstwa). Z kolei 53 osoby nie uregulowały kar porządkowych (które można dostać za zabieranie głosu bez zgody sądu, czy używanie nieparlamentarnego słownictwa na sali rozpraw).

długi