Samorządowcy stawiają na seniorów

Rada seniorów

Mają swoje lata, więc i doświadczenie – nic dziwnego, że wiele samorządów zaczyna powoływać rady seniorów i wsłuchiwać się w ich doradczy głos. Na pełniejsze włączenie najstarszych mieszkańców w procesy decyzyjne pozwoliła ubiegłoroczna nowelizacja Ustawy o samorządzie gminnym.

Już ponad 60 samorządów powołało rady seniorów, które działają jako ciała konsultacyjno-doradcze. „Jest to doskonała inicjatywa – aktywizuje osoby starsze, których nieustannie przybywa. Dzięki takim radom władze dostrzegają i lepiej rozumieją potrzeby seniorów, a następnie mogą je zaspokajać w ramach swojej polityki” – mówi serwisowi infoWire.pl Katarzyna Brzeska-Miksa z Funduszu Hipotecznego Familia.

Bycie członkiem rady seniorów daje osobom starszym poczucie ważności i przekonanie, że mogą robić coś dla społeczności lokalnej. „Bardzo często potrzeby osób starszych są potrzebami całego społeczeństwa. Doskonałym przykładem jest przestrzeń społeczna. Seniorzy zwracają uwagę na konieczność budowania podjazdów, chodników, wytyczania przejść dla pieszych. Te zmiany są niezbędne również dla rodzin z dziećmi” – zaznacza ekspertka.

Rady seniorów są powoływane przez rady gmin z ich własnej inicjatywy albo na wniosek osób zainteresowanych. Zakładane są głównie w miastach. W tych większych jest możliwość tworzenia rad dzielnicowych. Powstają one już np. w Warszawie.