SAS odnotował 105% wzrost sprzedaży rozwiazań sztucznej inteligencji

Jim Goodnight, CEO w SAS
Jim Goodnight, CEO w SAS

SAS zajął drugie miejsce w zestawieniu firm, które osiągnęły największy dochód ze sprzedaży rozwiązań AI w 2018 roku.

(28 sierpnia 2019 r.) – Jak wynika z raportu IDC „Worldwide Artificial Intelligence Software Platforms Market Shares, 2018: Steady Growth — Moving Toward Production”, SAS odnotował niemal czterokrotnie szybszy wzrost niż cały rynek rozwiązań wykorzystujących sztuczną inteligencję. Dochód firmy był wyższy o 104,6%, dzięki czemu zajęła ona drugie miejsce w kategorii oprogramowania AI.

Znaczący wzrost pozycji SAS na rynku sztucznej inteligencji jest bez wątpienia efektem wiodącej roli firmy w sektorze analityki – mówi David Schubmehl, Research Director, Cognitive/Artificial Intelligence Systems w IDC. Aby sprostać nowym wyzwaniom biznesowym, organizacje przechodzą z fazy eksperymentów do fazy produkcji rozwiązań wykorzystujących AI. Wiele z nich poszukuje zaufanego partnera, który posiada doświadczenie oraz specjalistyczną wiedzę z zakresu analityki. Sztuczna inteligencja jest istotnym elementem strategii SAS, podobnie jak integracja z technologiami open source, co pozwala organizacjom wykorzystać ich potencjał do automatyzacji procesów bez znacznej rozbudowy modeli AI.

W marcu tego roku SAS ogłosił trzyletni plan inwestycji w sztuczną inteligencję o wysokości miliarda dolarów. Pozwoli on na dalszy rozwój firmy i wdrażanie kolejnych innowacji. Inwestycja ta dotyczy trzech głównych obszarów:

  1. Badania i rozwój na rzecz innowacji
  2. Inicjatywy edukacyjne odpowiadające na potrzeby klientów i partnerów, które pozwolą im lepiej zrozumieć czym jest sztuczna inteligencja i jakie korzyści mogą odnieść z jej wykorzystania
  3. Usługi eksperckie pozwalające zwiększyć klientom zwrot z inwestycji w projekty AI.

Przeznaczając 26% całkowitego dochodu firmy na działania z zakresu badań i rozwoju, SAS reinwestuje ponad dwa razy więcej niż wynosi średnia dla największych firm technologicznych.

Jim Goodnight, CEO w SAS
Jim Goodnight, CEO w SAS

Sztuczna inteligencja od lat stanowi integralną część oprogramowania SASmówi Jim Goodnight, CEO SAS. Zależy nam na tym, aby sztuczna inteligencja nie stanowiła jedynie chwytliwego hasła, a gwarantowała realne korzyści naszym klientom. Począwszy od uczenia maszynowego, deep learning, rozpoznawania obrazów i przetwarzania języka naturalnego, aż po tworzenie prognoz biznesowych oraz optymalizację, SAS pomaga firmom z wielu branż czerpać korzyści z technologii AI.

Wśród klientów wykorzystujących sztuczną inteligencję SAS znajdują się Lockheed Martin, Royal Bank of Scotland oraz Honda. Jednym z kluczowych rozwiązań AI, które umożliwiają organizacjom podejmowanie lepszych decyzji biznesowych w sposób zautomatyzowany jest SAS® Viya®. Dzięki przejrzystym metodom działania i możliwościom interpretacji wyników analiz, rozwiązanie to pozwala klientom o różnym poziomie umiejętności technologicznych automatyzować złożone zadania, aby tworzyć najwyzszej klasy modele analityczne.