Skład celny, czy magazyn czasowego składowania?

eksport

Skład celny to najogólniej mówiąc miejsce, w którym składowane są towary, które zostały importowane spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego, których import wiąże się z koniecznością wniesienia przez przedsiębiorcę opłat celnych. Korzystanie z usług tego rodzaju składów niesie za sobą wiele korzyści, dla firm korzystających z ich usług. Czym dokładnie jest skład celny i co zyskuje przedsiębiorca, decydujący się z niego skorzystać?

Czym jest skład celny?

Funkcjonowanie składów celnych na terenie Unii Europejskiej reguluje Unijny Kodeks Celny. Najprościej rzecz mówiąc – skład celny jest specjalnie wydzielonym miejscem, które działa podobnie do obszaru wolnocłowego. Póki towary znajdują się w składzie, importujący je przedsiębiorca nie ma obowiązku wnoszenia opłat celnych. Warunek jest jednak jeden – towary muszą tam pozostać, przynajmniej do czasu, w którym te opłaty zostaną wniesione. Jednocześnie teren składu i składowane w nim towary podlegają kontroli Urzędu Celno–Skarbowego, a więc towar musi być dostępny dla urzędników przeprowadzających ewentualne kontrole.

Istnieją dwa rodzaje składów celnych – składy publiczne i prywatne. W składach publicznych towary mogą być przechowywane przez każdego, zainteresowanego tym przedsiębiorcę, oczywiście za odpowiednią opłatą i po podpisaniu umowy o czasowe składowanie. Składy prywatne służą jedynie do przechowywania towaru przez jeden podmiot gospodarczy, który uzyskał w tym celu pozwolenie.

Jak długo towary mogą pozostawać składzie celnym?

W zasadzie czas przechowywania towarów w składzie celnym jest dowolny, choć naturalnym ograniczeniem są tu czynniki ekonomiczne. Przechowywanie importowanych towarów w składzie wiąże się z kosztami, chociaż oczywiście towar może być w tym momencie sprzedawany i opuszczać skład celny partiami. Cła i podatki uiszcza się od tej części towaru, która opuściła skład celny.

Co można, a czego nie można w składzie celnym?

Wbrew pozorom, w składzie celnym przedsiębiorca może bardzo dużo. Dopuszczalne jest przepakowanie towarów, ich konfekcjonowanie, oraz inne czynności, które związane są z przygotowaniem do ostatecznej sprzedaży, takie jak sprawdzanie towaru, wycena, metkowanie i wiele innych. Pamiętać należy jednak o ograniczeniach. Towar nie może zmieniać swoich właściwości oraz musi być przez cały czas przebywania w składzie dostępny dla Urzędu Celno–Skarbowego.

Dlaczego warto z niego skorzystać?

Jest to na przykład świetne rozwiązanie dla przedsiębiorców zajmujących się e-commerce. Towary mogą przebywać w składzie, do momentu, w którym znajdzie się na nie kupiec, a do tego czasu opłaty celne zostają zawieszone. Trzeba wiedzieć, że towar przechowywany w składzie celnym nie musi opuszczać go w całości – może być z niego zabierany partiami. W takim układzie przedsiębiorca ponosi tylko część kosztów opłat celnych. Takie rozwiązanie podnosi płynność finansową importera, a także w znaczny sposób zwiększa dostępność towaru przez niego sprzedawanego.

Magazyn czasowego składowania

Oprócz składu celnego, dla przedsiębiorców istotny może okazać się również magazyn czasowego składowania. To również rodzaj magazynu znajdującego się pod dozorem celnym. Przeznaczony jest do przechowywania towaru przez okres do 90 dni, wobec którego niemożliwe jest skuteczne przeprowadzenie odprawy celnej, np. ze względu na brakującą dokumentację. W tym czasie przedsiębiorca zyskuje możliwość przeprowadzenia odpowiednich badań (np. Stacji sanitarno-epidemiologicznej, czy Izby Handlowej) oraz uzyskania potrzebnych dokumentów i pozwoleń. Po tzw. procedurze naprawczej możliwe jest dokonanie odprawy celnej lub przeniesienie towaru z magazynu czasowego składowania do składu celnego.

Oceń artykuł
0 / 5

Your page rank: