Sławomir Lisiecki w Radzie Nadzorczej Spółki LOT Aircraft Maintenance Services

Sławomir Lisiecki

Partner warszawskiej kancelarii prawnej Galt, Sławomir Lisiecki 8 marca br. został powołany do Rady Nadzorczej spółki LOT AMS.

 Sławomir LisieckiSławomir Lisiecki jest partnerem w kancelarii Galt. Koordynuje bieżącą i transakcyjną obsługę firm, ze szczególnym uwzględnieniem branży nieruchomościowej. Jest zaangażowany w obsługę transakcji sprzedaży, umów najmu, kwestii inwestycyjnych, a także finansowania i obsługi korporacyjnej.

Przed założeniem w 2003 roku kancelarii Galt, pracował w PwC (departament podatkowy) oraz CMS Cameron McKenna oraz Clifford Chance (departament nieruchomościowy).

LOT Aircraft Maintenance Services Sp. z o.o. jest indywidualnym dostawcą usług związanych z obsługą techniczną samolotów.