Spotkanie ministrów finansów Polski i Niemiec

0
Spotkanie ministrów finansów Polski i Niemiec

Ministrowie finansów Mateusz Szczurek oraz Wolfgang Schäuble rozmawiali w Warszawie o intensyfikacji polsko-niemieckiej współpracy dwustronnej oraz na forum Unii Europejskiej. Spotkanie odbyło się  w ramach Polsko-Niemieckich Konsultacji Międzyrządowych, które odbyły się 27 kwietnia w Warszawie.

Rozmowa dotyczyła sytuacji gospodarczej w UE i perspektyw wzrostu gospodarczego dla Polski i Niemiec jak również zmian, jakie czekają architekturę Unii Gospodarczej i Walutowej w kontekście prac prowadzonych aktualnie na forum UE. Minister Szczurek przedstawił także polskie działania na rzecz wspierania reform na Ukrainie, w tym przede wszystkim prowadzone przez pełnomocnika rządu ds. wspierania reform na Ukrainie Artura Radziwiłła. Strony zbadają możliwości współpracy polsko-niemieckiej w odpowiedzi na potrzeby zgłoszone już przez stronę ukraińską.

Ministrowie dyskutowali także na temat znaczenia inwestycji w Europie i w swoich krajach oraz wymienili się doświadczeniami w zakresie realizacji Planu Inwestycyjnego dla Europy. Oba kraje zapowiedziały gotowość przeznaczenia, poprzez krajowe banki rozwoju i podobne instytucje (w przypadku Polski poprzez BGK oraz PIR S.A), do 8 mld euro na realizację krajowych inwestycji, które potencjalnie będą mogły uzyskać wsparcie z nowotworzonego Europejskiego Funduszu Inwestycji Strategicznych. Zadeklarowali też, że Polska i Niemcy podejmą próbę wypracowania wspólnych projektów.

Oba ministerstwa pogłębią również współpracę na szczeblu eksperckim, obejmującą m.in. obszar podatkowy oraz budżetowy, w tym przegląd wydatków. Ministrowie wyrazili także wolę zacieśnienia współpracy w szerszym (wraz z Francją) formacie Trójkąta Weimarskiego w obszarze ekonomiczno-finansowym. Prowadzone są obecnie przygotowania do spotkania ministrów Trójkąta w najbliższym czasie w Warszawie.