Świadectwo pracy w przyszłości – fakty i prognozy

komputer rekrutacja programista

Powszechność i uporządkowanie to najważniejsze cechy najnowszych zmian w zakresie świadectw pracy. W świetle innych nowych regulacji w Kodeksie pracy (dotyczących np. dyskryminacji, urlopu macierzyńskiego) nie wydają się one aż tak istotne, jednak powinien zainteresować się nimi każdy pracodawca i każdy pracownik. Czy doczekają się oni elektronicznej wersji tych dokumentów?

Nowe zapisy w Kodeksie pracy weszły w życie 7 września 2019r. Zdaniem Agnieszki Biegała Dudek, Starszego Konsultanta Działu Wsparcia Kadry i Płace w firmie Kalasoft Sp. z o.o. warto przyjrzeć się trzem aspektom zmian:

Uporządkowane działania

– Nowe zapisy dotyczące świadectw pracy cechuje przede wszystkim powszechność. Porządkują one procedury związane z wystawianiem tych dokumentów. Na pracodawców zostają nałożone obowiązki związane z terminowością wydania świadectw pracy, które muszą zostać wypełnione pod rygorem grzywny. Dla pracowników nowe zapisy to z kolei prawo, które warto egzekwować.

Poprawny proces

Paradoksalnie w branży, dla której pracujemy, znacznie większe zainteresowanie wywołują czerwcowe zmiany w zakresie świadectw pracy. Dotyczyły one wzoru świadectwa pracy i usunięcia z niego imion rodziców pracownika. Choć ten fakt może dziwić, jest on związany z tym, że uczelnie wyższe zawierają umowy o zatrudnienie zazwyczaj w ramach semestrów akademickich. Niezależnie od branży, dla każdego pracodawcy liczy się poprawność tych dokumentów.

Krok po e-świadectwa

Rozwój e-dokumentów można zauważyć zarówno na wyższym poziomie „organizacji” (w rozwiązaniach typu Twój e-PIT czy mObywatel), jak i w poszczególnych systemach zarządzania dla firm czy instytucji. Powszechne stają się np. e-zwolnienia czy e-PIT-y, które wraz z innymi elektronicznymi wersjami dokumentów wprowadziliśmy również w oprogramowaniu dla uczelni wyższych. W mojej opinii wprowadzenie elektronicznej wersji świadectw pracy, stworzenie scentralizowanej bazy takich dokumentów i umożliwienie pobierania danych o pracownikach jest tylko kwestią czasu – podsumowuje Agnieszka Biegała Dudek, Starszy Konsultant Działu Wsparcia Kadry i Płace w firmie Kalasoft Sp. z o.o.

Warto pamiętać, że zmiany Kodeksu pracy w zakresie świadectw pracy wydłużyły (z 7 do 14 dni) okres, w którym pracownik może wystąpić do pracodawcy o sprostowanie świadectwa pracy. Pojawił się również zapis mówiąc o terminie wydania tego dokumentu przez pracodawcę. Pracodawca powinien dokonać tego w dniu rozwiązania lub wygaśnięcia stosunku pracy albo pocztą w ciągu 7 dni od tego momentu (gdy nie mógł tego zrobić z przyczyn obiektywnych, czyli np. ostatni dzień zatrudnienia wypadał w niedzielę).