REKLAMA
TECHNOLOGIA Światowa Organizacja Zdrowia (WHO) postawiła na rozwiązania open source od Red Hat

Światowa Organizacja Zdrowia (WHO) postawiła na rozwiązania open source od Red Hat

Światowa Organizacja Zdrowia (WHO)

Red Hat, Inc poinformował o nawiązaniu współpracy ze Światową Organizacją Zdrowia (WHO), wyspecjalizowaną agencją Organizacji Narodów Zjednoczonych odpowiedzialną za międzynarodowe zdrowie publiczne. Celem współpracy było utworzenie infrastruktury programistycznej opartej na technologiach open source, która pomoże zbudować platformę nauczania (ang. Learning Experience Platform ― LXP) na potrzeby Akademii WHO, nowoczesnego centrum szkoleniowego tej organizacji.

W przedsięwzięciu tym wykorzystano nowoczesne praktyki programistyczne udostępnione przez ośrodek Red Hat Open Innovation Labs i bibliotekę Open Practice Library oraz technologie open source pochodzące z projektów realizowanych przez społeczność Red Hat. W efekcie Światowa Organizacja Zdrowia zbudowała skalowalną, elastyczną platformę DevOps w celu wsparcia takich działań jak zarządzanie, testowanie nowych produktów, analizowanie kodu i wizualizacja danych. Zapewni to szybszy dostęp do wartościowej wiedzy medycznej i pomoże w walce z dezinformacją.

Globalne zapotrzebowanie na informacje

Nowe dane dotyczące pandemii COVID-19 pojawiają się praktycznie każdego dnia. Pracownicy służby zdrowia muszą zawsze znać najnowsze, dokładne informacje na ten temat. Szybkość przekazywania takich informacji nabiera więc znaczenia krytycznego. Światowa Organizacja Zdrowia uświadomiła sobie, że musi zwiększyć swoje możliwości w zakresie technologii cyfrowych, aby sprostać coraz większym oczekiwaniom w tym zakresie. Chcąc szybciej przekazywać najnowszą wiedzę i informacje dotyczące zdrowia lekarzom, decydentom i własnym pracownikom, nawiązała ścisłą współpracę z firmą Red Hat w celu wdrożenia nowych praktyk.

Szybkość i dokładność dzięki otwartym technologiom

Nowa platforma DevOps pomaga Światowej Organizacji Zdrowia w sprostaniu bieżącym wyzwaniom, takim jak walka z dezinformacją, oraz zdobywaniu dodatkowych umiejętności dzięki nowym metodom nauczania. Ponadto celem WHO było stworzenie podstaw otwartego modelu danych, który dostosuje się do potrzeb pracowników służby zdrowia również w przyszłości m.in. poprzez zapewnienie im bardziej spersonalizowanych szkoleń.

Podczas ośmiotygodniowego wirtualnego pobytu w ośrodku Red Hat Open Innovation Labs zespół WHO współpracował ze specjalistami Red Hat. Celem tego ośrodka jest pomoc przedsiębiorstwom w łączeniu ludzi, procedur i technologii w sposób, który umożliwia elastyczne tworzenie oprogramowania i produktów, wspiera innowacje i przyspiesza rozwiązywanie wewnętrznych problemów.

W ramach tej inicjatywy zespół WHO ds. technologii i zarządzania informacjami zapoznał się z nową metodyką Agile, tworzeniem produktów metodą lean oraz praktykami DevOps, i połączył je z dotychczas stosowanym, bardziej tradycyjnym modelem zarządzania projektami. W efekcie może lepiej dostosowywać się do zmieniających się potrzeb oraz efektywnie skalować platformę DevOps Światowej Organizacji Zdrowia zgodnie z bieżącymi i przyszłymi potrzebami. Dzięki umiejętnościom i narzędziom zdobytym we współpracy z ośrodkiem Red Hat Open Innovation Labs zespół WHO mógł zbudować rozwiązanie szkoleniowe, które nie jest powiązane z jedną osobą lub technologią. Zyskał całościową wiedzę oraz biegłość w zarządzaniu swoją nową platformą i procesami wewnętrznymi.

Walka z wykluczeniem cyfrowym

Światowa Organizacja Zdrowia od początku chciała utworzyć platformę opartą na technologii open source. Technologia ta, zgodnie ze swoimi zasadami, umożliwia współpracę między różnymi podmiotami, jest łatwo dostępna i nie wymaga dużych nakładów. Można ją więc z powodzeniem wykorzystać w krajach o niskich i średnich dochodach.

Nowa platforma LXP będzie oparta w całości na otwartych, hybrydowych technologiach chmurowych Red Hat, które zwiększą jej skalowalność, elastyczność i bezpieczeństwo. Red Hat OpenShift jest chmurowym, uproszczonym środowiskiem tworzenia i wdrażania aplikacji kontenerowych oraz oceny parametrów tych aplikacji, z kolei technologia Red Hat CodeReady Workspaces zapewnia programistom tworzącym LXP infrastrukturę, która umożliwia szybkie i niezawodne budowanie kontenerów Kubernetes. Platforma LXP jest oparta na otwartej strukturze technicznej, dzięki czemu Światowa Organizacja Zdrowia będzie mogła lepiej wykorzystać nowe architektury i aplikacje w sposób iteracyjny i przyrostowy, co przyniesie pracownikom służby zdrowia na całym świecie natychmiastowe korzyści. Ponadto Red Hat OpenShift jest platformą Kubernetes, która może działać w każdej chmurze. WHO może więc skalować platformę LXP stosownie do potrzeb bez uzależniania się od konkretnego dostawcy chmury.

Hans Roth, wiceprezes i dyrektor generalny działu usług globalnych, Red Hat: „Światowa Organizacja Zdrowia od dawna przoduje w tworzeniu innowacyjnych rozwiązań przeznaczonych dla publicznej służby zdrowia. To dla nas zaszczyt, że mogliśmy pracować z WHO nad utworzeniem platformy open source, która może pomóc światu nie tyko w walce z pandemią COVID, lecz również w pokonywaniu innych kryzysów zdrowotnych w przyszłości. Z pomocą ośrodka Red Hat Open Innovation Labs Światowa Organizacja Zdrowia przełamała bariery związane z tradycyjnymi technologiami informatycznymi, zastępując je metodyką DevOps. Dzięki ciężkiej pracy, współdziałaniu i innowacyjnemu podejściu udało się rozwiązać wiele problemów. WHO z pomocą Red Hat utworzyło solidną platformę DevOps, która może efektywniej dostarczać wiedzę specjalistom z sektora zdrowotnego na całym świecie”.

Bernardo Mariano, dyrektor ds. informatycznych i dyrektor działu cyfrowych usług zdrowotnych (Digital Health), Światowa Organizacja Zdrowia

„Współpraca z ośrodkiem Red Hat Open Innovation Labs umożliwiła nam tworzenie rozwiązań opartych na technologiach open source w sposób bardziej elastyczny, z możliwością szybszego reagowania. Zbudowaliśmy platformę DevOps, która może dostarczać pracownikom służby zdrowia na całym świecie wiarygodne i aktualne informacje związane z pandemią COVID, a w razie potrzeby może być skalowana i dostosowywana do nowych potrzeb”.