Tłumaczenia polski

Tłumaczymy dziedziny takie jak:

  • literatura (w tym książki),
  • teksty specjalistyczne (techniczne, medyczne itp.),
  • dokumenty samochodowe,
  • wszelkiego rodzaju dokumenty urzędowe (np. akty urodzenia, akty ślubu, wyroki sądowe),
  • oraz wiele innych.