Trendy na rynku zarządzania nieruchomościami

Mariusz Łubiński, prezes firmy Admus
Mariusz Łubiński, prezes firmy Admus

Nowe inwestycje, a tym samym rozwój rynku nieruchomości sprawił, że usługi związane z zarządzaniem i administrowaniem nieruchomościami zyskały na popularności. Zauważalnym trendem jest zmiana zarządów właścicielskich na zarząd powierzony. Jest to przede wszystkim bardziej praktyczne rozwiązanie dla wspólnot mieszkaniowych. Pozwala przenieść obowiązki, ale i odpowiedzialność na podmiot zewnętrzny, a wspólnocie zająć się funkcjami nadzorczymi, a nie operacyjnymi.

Mariusz Łubiński, prezes firmy Admus
Mariusz Łubiński, prezes firmy Admus

Niewątpliwie wpływ na zwiększenie popularności zawodu zarządcy miało również wejście w życie w styczniu 2014 roku przepisów o zmianie ustaw regulujących wykonywanie niektórych zawodów. Zawód zarządcy stał się zdecydowanie bardziej dostępny, a rosnące zainteresowanie usługami zarządzania sprawiło, że na rynku pojawiło się wiele nowych firm czy samodzielnych zarządców. – Rosnąca konkurencja spowodowała jednak nieznaczny spadek cen usług związanych z zarządzaniem i administrowaniem nieruchomościami – podkreśla Mariusz Łubiński, prezes firmy Admus. Niestety wraz ze spadkiem cen można również w wielu przypadkach zaobserwować spadek jakości oferowanych usług. Jest to bezpośrednio związane z faktem, że administrator czy zarządca, aby w ogólnym rozrachunku nie ponosić strat, musi zwiększyć swoje obowiązki czy też liczbę obsługiwanych wspólnot. Nie wpływa to niestety korzystnie na bieżącą obsługę – dodaje.

Można jednak przypuszczać, że kolejne lata przyniosą poprawę na rynku zarządzania nieruchomościami, a tym samym wzrost cen usług związanych z zarządzaniem i administrowaniem. Już od pewnego czasu można także obserwować konsolidację rynku. Wiele firm powstałych po wprowadzeniu deregulacji zawodu zarządcy nie przetrwało próby czasu. Trzeba bowiem pamiętać, że zawód zarządcy wymaga dużego doświadczenia, pełnego zaangażowania, ale też szerokiej wiedzy czy to społecznej, czy prawnej. Stąd też część firm nie poradziła sobie z wymaganiami stawianymi przez wspólnoty mieszkaniowe. A wymagania te z roku na rok rosną, co jest w dużym stopniu efektem rosnącej świadomości mieszkańców. Zwiększa się także zakres potrzeb, jakie mają wspólnoty. Obecnie pomoc techniczna, prawna czy księgowa, a także opieka nad osiedlem to zbyt mało, aby sprostać oczekiwaniom zarządzanych podmiotów.

Rosnąca świadomość zarządzanych podmiotów ma zdecydowany wpływ na wybór firmy zarządzającej. Wspólnoty coraz częściej wybierają sprawdzonego zarządcę, nawet w przypadku, gdy oferty innych firm są bardziej konkurencyjne. – To bardzo ważne, aby wybierając firmę zarządzającą kierować się jej doświadczeniem czy renomą – zaznacza Mariusz Łubiński. Równie ważna jest właśnie polisa ubezpieczeniowa – w naszym przypadku jest to polisa OC na kwotę 11 mln zł, jaką posiada firma zarządzająca. Taka polisa to gwarancja bezpieczeństwa finansowego wspólnoty w przypadku jakichkolwiek problemów – dodaje.

Mówiąc o trendach w branży nie można zapomnieć o zmianie podejścia w komunikacji na linii zarządca – wspólnota. Do niedawna najpopularniejszą formą przekazywania informacji była tablica najczęściej znajdująca się w holu budynku. Dziś to tylko rozwiązanie jedno z wielu. Popularną formą kontaktów pomiędzy mieszkańcami, a administratorem czy zarządcą są fora internetowe. Inną, coraz bardziej docenianą formą komunikacji, są newslettery czyli krótkie, wysyłane mailowo biuletyny zawierające najważniejsze informacje z życia wspólnoty. Zresztą sama komunikacja mailowa zyskała na znaczeniu. Mieszkańcy coraz częściej wybierają tę formę kontaktu. Oczywiście wciąż dużą popularnością cieszą się dyżury telefoniczne administratora.

Warto także wspomnieć o atrakcjach dla mieszkańców, jakie coraz częściej oferują zarządcy. Mogą to być konkursy albo różnego rodzaju akcje aktywizujące mieszkańców. Działania takie sprawdzają się świetnie zwłaszcza na nowych osiedlach. Mieszkańcy zyskują możliwość bliższego poznania zarządcy czy administratora, ale także siebie nawzajem.

Innym trendem, który obserwujemy od pewnego czasu jest stawianie na rozwój i podnoszenie kwalifikacji pracowników. Coraz częściej można spotkać się z ofertami profesjonalnych szkoleń dla branży zarządzania nieruchomościami. Wbrew pozorom nie dotyczą one jedynie spraw merytorycznych, ale także umiejętności prowadzenia relacji ze wspólnotą czy podstawowy kwestii związanych z obsługą klienta.

Warto podkreślić, że w przypadku wielu wspólnot mieszkaniowych na znaczeniu zyskują takie kwestie jak estetyka części wspólnych czy bezpieczeństwo. Wynika to z faktu, że nieruchomość coraz częściej jest postrzegana jako inwestycja, która w przyszłości może przynosić zyski. Stąd też dobry zarządca powinien w taki sposób zarządzać nieruchomością, aby realizować cele, jakie stawia wspólnota.