Umiejętność podejmowania ryzyka kluczem do sukcesu gospodarczego Polski

polska warszawa

– Otwarcie polskiej gospodarki na świat i napływ nowych technologii było jednym z najważniejszych czynników stymulujących rozwój gospodarczy Polski w ostatnim 25-leciu – uważa Sebastian Arana Araya, dyrektor zarządzający 3M w Polsce. Sebastian Arana Araya będzie obecny podczas debaty „25 lat przemian gospodarczych w Polsce. Rola inwestycji zagranicznych w okresie transformacji – doświadczenia i rekomendacje”, która odbędzie się 2 września 2014 r. podczas Forum Ekonomicznego w Krynicy.

W opinii dyrektora zarządzającego 3M Poland, Polska doskonale wykorzystała 25 lat transformacji gospodarczej. Według UNCTAD do 2012 r. do naszego kraju trafiło ponad 230 mld dolarów kapitału zagranicznego. Inwestycje zagraniczne w Polsce wzrosły z poziomu 44 mld euro w 2003 r. do 178 mld euro w 2012 r., a skumulowane inwestycje wyniosły 698 mld złotych.

Według Sebastiana Arana Araya, jest jednak wciąż wiele do zrobienia, aby Polska nie zaprzepaściła szansy, przed którą stoi jej gospodarka.– W kolejnych latach należy postawić na rozwój innowacji. Powinny być one narzędziem wspierania efektywności gospodarki i niwelowania rosnących kosztów pracy – uważa. Jego zdaniem, polski rząd powinien pobudzać wdrażanie innowacji poprzez konkretne zachęty dla firm oraz programy zachęcające do podejmowania ryzyka w tym obszarze. – Nadchodzące lata będą krytyczne dla kształtowania się pozycji Polski w tym wyścigu – ocenia.

Przykładem sukcesu opartego na gotowości do podejmowania ryzyka w obszarze innowacji jest strategia koncernu 3M. Firma inwestuje 6% swoich globalnych przychodów w badania i rozwój, zatrudnia też ponad 8000 naukowców na całym świecie. Dzięki temu każdego roku firma zgłasza ponad 500 patentów. Ponad 30% przychodów firmy pochodzi ze sprzedaży produktów i rozwiązań wdrożonych przeciągu ostatnich 4 lat.

Przez ponad 20. lat funkcjonowania w Polsce 3M zainwestowała w naszym kraju ok. 400 mln dolarów. Koncern uruchomił m.in. Centrum Innowacji we Wrocławiu, w którym prowadzone są prace nad nowoczesnymi technologiami z pięciu grup biznesowych, takich jak ochrona zdrowia, produkty konsumenckie, bezpieczeństwo i grafika reklamowa, przemysł, elektronika i energetyka.