Umowa z EBI na dofinansowanie sektora B+R i infrastruktury

0

Europejski Bank Inwestycyjny (EBI) udzielił Polsce kredytu na realizację kluczowych inwestycji w dziedzinie badań, rozwoju i innowacji, wspierających gospodarkę opartą na wiedzy oraz rozwój administracji cyfrowej. Część środków zostanie przeznaczona także na rozbudowę infrastruktury transportowej we wschodniej Polsce. Kredyt EBI pomoże Polsce w jeszcze lepszym wykorzystaniu funduszy strukturalnych UE.

Umowę kredytową pomiędzy Rzeczpospolitą Polską a EBI pod nazwą „EU Funds Co-financing 2014-2020″ podpisali 5 listopada 2014 r. w Warszawie podsekretarz stanu w MF Artur Radziwiłł oraz wiceprezes EBI László Baranyay. Obecnie podpisana umowa na lata 2014-2020 stanowi drugi taki projekt dla Polski po podobnej umowie dla lat 2007-2013. Projekt ma współfinansować wkład budżetu państwa do wybranych programów/priorytetów w ramach nowej perspektywy finansowej na lata 2014-20 i będzie obejmować zadania z obszaru programów operacyjnych – Polska Cyfrowa, Inteligentny Rozwój, Wiedza – Edukacja – Rozwój, a także Polska Wschodnia. Założenia projektu skupiają w sobie cele strategii Europa 2020, są również spójne ze strategią dla państw bałtyckich (EU Baltic Regional Strategy) oraz Krajowym Programem Reform 2020. Kwota kredytu 1,3 mld EUR jest kwotą ramową, do wykorzystania do roku 2020.

Bank na obecnym etapie okresu programowania udostępnia Skarbowi Państwa 700 mln EUR kredytu, który zostanie wypłacony w transzach. Okres kredytowania – do 15 lat. Kredyt udzielony przez EBI przyniesie Polsce wymierne korzyści finansowe, wynikające z długiego okresu zapadalności i atrakcyjnych warunków cenowych, a także ułatwi szybką dystrybucję środków na konkretne inwestycje realizowane w ramach programów operacyjnych. Właśnie ze względu na istotne korzyści finansowe dla budżetu państwa, kredyty z EBI zaciągane przez Skarb Państwa stanowią obecnie istotne dla Ministra Finansów źródło finansowania potrzeb pożyczkowych budżetu państwa.

Czytaj również:  Eksport w styczniu 2019 – prognoza Krajowej Izby Gospodarczej