Unijne wsparcie lekarstwem na chłodne nastroje w sektorze MŚP

0
MONIKA OSTASZEWSKA
MONIKA OSTASZEWSKA
Manager Produktów
Z Raiffeisen Leasing związana od 2010 roku. Wypracowała szereg rozwiązań usprawniających zarządzanie różnymi obszarami biznesu. Współtworzyła produkty z finansowaniem i gwarancją instytucji europejskich – EIB, CEDB, EIF. Obecnie zajmuje się analizą finansową dotyczącą produktów, procesów i rozwiązań biznesowych.

Pierwszy kwartał 2016 roku przyniósł znaczne „ochłodzenie” w sektorze MŚP. Z badania Instytutu Keralla Research wynika, że wskaźnik nastrojów przedsiębiorstw (KERNA) w I kwartale 2016 r. wyniósł -72,67 pkt. Taki wynik oznacza 12 pkt. wzrost negatywnych nastrojów, w porównaniu do ostatniego kwartału 2015 r. Wpłynęło to także na obniżenie skłonności przedsiębiorców do inwestycji. Szansą na poprawę nastrojów w sektorze MŚP może być nowa perspektywa unijna na lata 2014-2020. W ramach programów COSME i InnovFin Europejski Fundusz Inwestycyjny udostępnił instrumenty gwarancyjne i kapitałowe, których zadaniem jest wspieranie rozwoju firm
z sektora MŚP.

Wskaźnik ZAIR, obrazujący skłonność przedsiębiorców do inwestycji, w I kwartale 2016 r. wykazał wartość ujemną, przekraczającą 76 pkt. Tym samym skłonność polskich przedsiębiorców do inwestowania spadła o 13 pkt., w porównaniu do ubiegłego kwartału. Przyczyna braku gotowości do inwestycji często wynika z braku wystarczającej ilości środków własnych i utrudnionego dostępu do wsparcia finansowego. Istotny problem stanowią także skomplikowane procedury i wysokie wymagania kwalifikacyjne instytucji finansowych, zniechęcające przedsiębiorców do starania się o kredyty czy pożyczki.

Szansą na ożywienie skłonności do inwestycji w sektorze MŚP są  instrumenty gwarancyjne programów ramowych Unii Europejskiej na lata 2014-2020. W programach takich jak: COSME czy InnovFin EIF udostępnia gwarancje kredytowe i poręczeniowe, dzięki którym przedsiębiorcy z sektora MŚP mają dostęp do produktów finansowych na znacznie korzystniejszych warunkach. Głównym celem  obydwu programów jest wzmocnienie konkurencyjności i trwałości MŚP, poprzez zapewnienie im dostępu do atrakcyjnych form finansowania.

Ze wsparcia polscy przedsiębiorcy mogą skorzystać za pośrednictwem instytucji finansowych, które uzyskały status Narodowych Pośredników Finansowych. Pośrednicy Finansowi, dzięki gwarancjom EFI, dodają do swojej oferty preferencyjne produkty z obniżonymi kryteriami kwalifikacyjnymi.

W razie niewypłacalności przedsiębiorstwa, gwarancja EFI pokrywa część zobowiązania. Ryzyko takiej transakcji rozkłada się więc pomiędzy instytucję finansującą a EFI. Dzięki temu Narodowi Pośrednicy Finansowi mogą obniżyć wymagania i zaoferować pożyczki, kredyty oraz leasingi na preferencyjnych warunkach: przy atrakcyjnym oprocentowaniu, na dłuższy okres oraz obniżonych wymogach dotyczących zabezpieczeń.

Czytaj również:  UOKiK skontroluje i ukarze duże firmy zwlekające z zapłatą mniejszym kontrahentom. Kontrole będą niezapowiedziane, ale krótkie

Raiffeisen Leasing jest jednym z pierwszych Polskich Pośredników Finansowych. Współpraca Raiffeisen Leasing z EIF rozpoczęła się w 2002 roku.  Produkty finansowe w ramach COSME będą dostępne w Raiffeisen Leasing  już od maja 2016 r.