REKLAMA
FIRMY Venture INC wygenerował ponad 8 mln PLN zysku netto w 2020 r.

Venture INC wygenerował ponad 8 mln PLN zysku netto w 2020 r.

Jakub Sitarz, prezes zarządu Venture INC
Jakub Sitarz, prezes zarządu Venture INC

Venture INC, fundusz venture capital notowany na GPW, osiągnął w 2020 roku zysk netto w wysokości 8,1 mln PLN i zainwestował w 5 nowych spółek w ubiegłym roku.

Dzięki przemyślanym inwestycjom, w branże z potencjałem, wygenerowaliśmy blisko 8,1 mln PLN zysku netto. Pandemia, która początkowo wydawała się wyzwaniem, spowodowała widoczny wzrost zainteresowania technologiami, a w efekcie wzrost liczby klientów i przychodów spółek, w które zainwestowaliśmy.  Wyniki niejednokrotnie przewyższyły zakładane prognozy – komentuje Jakub Sitarz, Prezes Venture INC.

W minionym roku w portfelu Venture INC pojawiło się 5 nowych spółek. Fundusz, zdecydował się na wejście w zupełnie nowy obszar inwestycji – gaming, poprzez bezpośrednie inwestycje w Exit Plan Games, Pixel Perfect Dude oraz przez podpisanie umowy inwestycyjnej z Movie Games, w rozwój Pixel Crow. Fundusz zaangażował się również w spółkę z obszaru Software as a Service: Primetric, oraz w rynek Direct to Consumer, poprzez inwestycję w dynamicznie rozwijający się Sundose. Spółka z Lublina, sprzedająca zindywidualizowane suplementy diety, ponad 7 krotnie zwiększyła swoją sprzedaż w 2020 roku i planuje ekspansję zagraniczną w 2021 roku.

W zeszłym roku z sukcesem dokonaliśmy częściowych dezinwestycji m.in: w Infermedica, a TimeCamp, w którym fundusz zwiększył zaangażowanie o kolejne 9%, wypłacił pierwszą w historii dywidendę i spodziewamy się kolejnych dywidend w przyszłości. Łącznie z dezinwestycji wpłynęło do nas prawie 5 mln PLN – dodaje Jakub Sitarz.

W minionym roku Venture INC dokonał również przeglądu portfela i zrestrukturyzował jego część usługową, która nie miała przed sobą perspektywy na ponadprzeciętny wzrost. Takie działanie pozwoli zespołowi skupić się wyłącznie na kluczowych spółkach produktowych, których działania opierają się na skalowalnych rozwiązaniach technologicznych. Fundusz zmienił również siedzibę, wprowadził zmiany organizacyjne, w efekcie których powiększył swój zespół. Co więcej, zainwestowano w narzędzia i rozwiązania, które pozwalają na bardziej efektywne skanowanie rynku w poszukiwaniu nowych projektów z potencjałem.

– Nasze plany rozwoju niezmiennie skierowane są w kierunku inwestycji w perspektywiczne branże. Obszary, na których do tej pory skupialiśmy naszą uwagę, po wybuchu pandemii nabrały jeszcze większego znaczenia i wartości, dlatego chcemy pozostać przy naszej strategii. Dysponujemy kwotą kilkunastu mln złotych, którą zamierzamy ulokować w inwestycje minimum raz na kwartał  – dodaje Jakub Sitarz.

Plany rozwoju spółek portfelowych są równie dynamiczne, m.in. w gamingu – Exit Plan planuje premierę swojej pierwszej gry już w marcu br. Natomiast studio Pixel Perfect Dude konsekwentnie rozwija, pobraną ponad już 10 mln razy grę mobilną #DRIVE, na platformy, takie jak Nintendo Switch, której premiera odbyła się w lutym 2021 br. Z kolei Sundose w 2021 roku kontynuuje ekspansję zagraniczną i prace nad rozwojem produktu. Intelliseq kontynuuje pracę nad platformą IntelliseqFlow oraz rozpoczęcie testów i sprzedaży oprogramowania u potencjalnych odbiorców, a także uruchomienie usług analizy odczytów genomów/transkryptomów w modelu SaaS. Spółka planuje również pierwsze wdrożenie systemu GeneTraps.