REKLAMA
FIRMY Venture INC z blisko 250 proc. wzrostem przychodów w pierwszym półroczu 2020...

Venture INC z blisko 250 proc. wzrostem przychodów w pierwszym półroczu 2020 r.

Jakub Sitarz, prezes zarządu Venture INC
Jakub Sitarz, prezes zarządu Venture INC

Venture INC, fundusz venture capital notowany na głównym rynku GPW, zanotował bardzo dobre wyniki finansowe w pierwszym półroczu. Przychód z działalności podstawowej wyniosły 5,28 mln PLN, co oznacza 248 proc. wzrost r/r. Zysk netto to 5,29 mln PLN vs. 1,15 mln PLN straty w pierwszej połowie 2019 r.

Zarząd konsekwentnie realizuje strategię wzrostu wartości portfela poprzez wspieranie spółek ze swojego portfolio i zwiększanie zaangażowania kapitałowego w projektach: Grenade Hub (zarządzanie czasem i finansami firmy), Exit Plan (studio tworzące gry komputerowe) oraz Sundose (suplementy diety).

– W pierwszej połowie roku dokonaliśmy kilku strategicznych zmian w portfelu inwestycyjnym, które pozwoliły przenieść punkt ciężkości na najbardziej produktywne spółki. Fundusz skupia się na firmach tworzących produkty, których fundamentem funkcjonowania jest oprogramowanie i wykazujących wysoki potencjał wzrostu – mówi Jakub Sitarz, prezes zarządu Venture INC.

Co więcej, Fundusz usprawnił procesy rekrutacji startupów, w efekcie docierając do dziesiątek nowych firm tygodniowo. Dzięki temu, w pierwszym półroczu podjął 3 nowe inwestycje, z których każda wykazuje wysoki potencjał wzrostu, tym samym istotny zwrot na zainwestowanym kapitale. W planach są już kolejne transakcje. Ponadto, zrealizowano pierwsze duże wyjście z inwestycji Inno-Gene, gdzie Fundusz uzyskał ponad 100 proc. zwrotu cash on cash, czyli do spółki wpłynęło ponad 3,5 mln PLN.

Dodatkowo, w lipcu, Venture INC sprzedał część posiadanego pakietu projektu Infermedica, co zagwarantowało kolejny 1 mln PLN wpływów, a spółka TimeCamp wypłaciła dywidendę w kwocie ponad 250 tys. PLN.

– Funkcjonowanie jako fundusz typu evergreen i jednocześnie będąc podmiotem notowanym na rynku publicznym, wymaga długoterminowej strategii, która zagwarantuje płynność działania w okresach dezinwestycji, a także pozwoli inwestorom uczestniczyć w sukcesach funduszu. Nie tylko poprzez wzrost kursu akcji, ale przede wszystkim przez udział w zyskach sprzedaży poszczególnych projektów – dodaje Prezes Venture INC.

W najbliższej perspektywie Venture INC będzie skupiać się na trzech obszarach stanowiących integralną część długoterminowej strategii, w tym na rozwoju spółek dywidendowych. Docelowo w portfelu planowane są dwie takie spółki, licząc Time Camp, w której Fundusz nabył kolejne 9 proc. akcji. Co więcej, Venture INC zwiększył swoją obecność operacyjną i doradczą w celu usprawnienie procesów oraz skalowania biznesu spółek portfelowych. Drugim obszarem są dezinwestycje. Planowane są częściowe wyjścia z inwestycji w celu minimalizacji ryzyka i wygenerowania zwrotu zainwestowanego kapitału. Pozostały kapitał udziałowy będzie stanowić potencjalny zysk funduszu. Takie działanie wpłynie na podniesienie płynności, a także uwiarygodni wyceny spółek portfelowych. Ostatnim założeniem Venture INC są regularne inwestycje w biznesowe przedsięwzięcia. Fundusz chce dokonywać przynajmniej jednej inwestycji na kwartał, co poszerzy portfolio, pozwoli odpowiednio rozłożyć zasoby i jednocześnie skoncentrować się na wyznaczonych branżach w danym okresie.