REKLAMA
FIRMY Venture INC zwiększa zaangażowanie w Intelliseq

Venture INC zwiększa zaangażowanie w Intelliseq

Jakub Sitarz, prezes zarządu Venture INC
Jakub Sitarz, prezes zarządu Venture INC

Venture INC, fundusz venture capital notowany na GPW, obejmuje udziały w Intelliseq, krakowskiej spółce rozwijającej  globalną  platformę do analizy genomu ludzkiego. Tym samym zwiększa ekspozycję portfela  na globalnie rosnący trend genomiki obliczeniowej w sektorze ochrony zdrowia. Po podwyższeniu kapitału zakładowego fundusz będzie posiadał 53% kapitału Intelliseq.

Venture INC, w wyniku podwyższenia kapitału Intelliseq, objął 177 nowych udziałów za kwotę 700 tys. zł. Po rejestracji, fundusz zostanie inwestorem większościowym posiadającym 53,27% udziałów w spółce.

Zdecydowaliśmy się na zwiększenie zaangażowania w Intelliseq, ponieważ widzimy coraz większe, globalne zainteresowanie obszarem badań genetycznych. Jego zastosowanie dotyczy nie tylko rynku konsumenckiego ale również obszaru badań i farmakogenomiki. Wysokie kompetencje zespołu i obrany kierunek rozwoju biznesowego został już wcześniej potwierdzony przez nawiązaną współpracę z amerykańską platformą Helix ale także przez nowe kontrakty, m.in z Instytutem Medycyny Doświadczalnej i Klinicznej w Warszawie, firmą farmaceutyczną Boehringer Ingelheim czy niemiecki instytutem badawczym BiomedX – komentuje Jakub Sitarz, Prezes Venture INC.

Intelliseq specjalizuje się w genomice obliczeniowej, oferując oprogramowanie do analizy badań genetycznych. Obecnie prowadzi dwa projekty. Pierwszym z nich jest PGx Plus zakładajacy opracowanie oprogramowania do farmakogenomiki, które bada wpływ genomu danej osoby na leki i pozwala na ich optymalny dobór. Celem drugiego projektu Mobigen jest z kolei opracowanie aplikacji mobilnej, która w przejrzysty i czytelny sposób zaprezentuje użytkownikowi informacje z dziedziny genetyki personalnej. Firma rozwija też system do analizy danych genetycznych z NGS (Next Generation Sequencing). Współpraca z Intelliseq jest kolejną inwestycją funduszu w obszarze ochrony zdrowia, po Infermedica.

Spółka współpracuje z klientami z Polski: z Instytutem Medycyny Doświadczalnej i Klinicznej w Warszawie (IMDiK) oraz Akademią Wychowania Fizycznego i Sportu w Gdańsku (AWFiS). Klienci zagraniczni to duża niemiecka firma farmaceutyczna Boehringer Ingelheim oraz niemiecki instytut badawczy BiomedX, a także amerykańskie firmy takie jak SCC Soft Computer oraz Vitalleo. Dodatkowo, Intelliseq poszerzył ofertę B2B w zakresie genetyki konsumenckiej o analizę danych przydatnych do oceny ryzyka ciężkiego przebiegu zakażeń wirusem COVID-19.

Intelliseq kontynuuje pracę nad platformą IntelliseqFlow oraz rozpoczęcie testów i sprzedaży oprogramowania u potencjalnych odbiorców, a także uruchomienie usług analizy odczytów genomów/transkryptomów w modelu SaaS.

Spółka planuje również pierwsze wdrożenie systemu GeneTraps razem ze spółką Analityk Genetyka, na Warszawskim Uniwersytecie Medycznym, w Zakładzie Medycyny Regeneracyjnej, kierowanym przez profesora Ratajczaka oraz wspólnie z firmą SCC Soft Computers w firmie Prodia.