Vistal Gdynia z najtańszą ofertą na budowę mostu w Malborku

0

Spółka podała w komunikacie, że jej oferta o wartości 67,3 mln zł brutto na budowę mostu w Malborku okazała się najtańsza.

Zarząd Vistal Gdynia poinformował w komunikacie, że 4 września 2014 r. miało miejsce otwarcie kopert w ramach przetargu ogłoszonego przez Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Gdańsku na budowę mostu przez rzekę Nogat w Malborku wraz z dojazdami w ciągu drogi krajowej nr 22 i 55. Cena zaoferowana przez Vistal, czyli 67,3 mln zł brutto, okazała się być najniższa spośród zaoferowanych w ramach przedmiotowego przetargu, natomiast kryterium oceny ofert jest najniższa cena – podaje spółka.

Zadanie obejmuje budowę mostu na Nogacie o długości 178,8 m oraz rozbudowę istniejącego układu drogowego do dwóch jezdni na odcinku od skrzyżowania z ul. Tczewską do Pl. Słowiańskiego. Zamawiający – Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad przeznaczyła na sfinansowanie inwestycji nie więcej niż 72 472 129,27 zł. Na budowę mostu w Malborku w ciągu dróg krajowych 22 i 55 jedenaście ofert.