Witold Baran Przewodniczącym Rady Nadzorczej Banku BPS

0

Przewodniczącym Rady Nadzorczej został Witold Baran. Z Zarządu odeszła dotychczasowa Prezes Joanna Nowicka-Kempny. Obecnie w skład Zarządu wchodzą: Prezes Zarządu Jerzy Tofil, Wiceprezes Zarządu Jacek Andrzej Goszczyński oraz Wiceprezes Zarządu Roman Parzniewski.

Jerzy Tofil jest radcą prawnym i absolwentem Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Marii Curie Skłodowskiej w Lublinie. Z sektorem finansowym związany jest od 20 lat. Doświadczenia zawodowe zdobywał m. in. w Powszechnym Banku Kredytowym, Banku BGŻ, Banku BPH oraz w PEKAO Banku Hipotecznym. Jest specjalistą w obszarze prawa bankowego, cywilnego i handlowego, organizacji procesów kredytowych, ze szczególnym uwzględnieniem finansowania nieruchomości oraz rynku instrumentów dłużnych. Poprzednio sprawował funkcję Dyrektora Departamentu Prawnego Banku Polskiej Spółdzielczości oraz Przewodniczącego Rady Nadzorczej CF BPS.

Do Zarządu spółki dołączył także Jacek Andrzej Goszczyński, który pełni funkcję Wiceprezesa. Jacek Andrzej Goszczyński jest absolwentem Wydziału Mechanicznego Energetyki i Lotnictwa Politechniki Warszawskiej i Doktorem Nauk Technicznych w dziedzinie Mechanika. Doświadczenie zdobywał m.in. w spółce Nafta Polska, Ministerstwie Skarbu Państwa, i Agencji Rozwoju Przemysłu i Towarowej Giełdzie Energii.

Roman Parzniewski, pełniący do tej pory funkcję Wiceprezesa Zarządu pozostaje na swoim stanowisku.

Czytaj również:  Powstanie Związek Pracodawców Branży Komunikacji Elektronicznej