WORK SERVICE: Wyniki finansowe za II kwartał 2016 r.

0

Po pierwszych 6 miesiącach 2016 roku Grupa Work Service odnotowała przychody przekraczające 1,2 mld złotych, czym poprawiła ubiegłoroczny wynik o ponad 23%. O niemal 1/3 wzrósł zysk brutto ze sprzedaży, który wyniósł ponad 129 mln zł. Zysk z działalności operacyjnej powiększony o amortyzację osiągnął 40,08 mln zł, a EBIT 32,17 mln zł. Osiągnięte wyniki są zgodne z zapowiedziami zarządu z początku roku. W ostatnich miesiącach Grupa rozpoczęła proces reorganizacji, w celu poprawy efektywności i integracji działań. Poprawie koniunktury sprzyja również umacniający się w całym regionie Europy Środkowo-Wschodniej rynek pracy.

W pierwszym półroczu 2016 roku Grupa Kapitałowa Work Service osiągnęła przychody ze sprzedaży na poziomie 1 mld 203,17 mln złotych, co stanowiło wzrost o 23,13%, w stosunku do analogicznego okresu w 2015 r. W tym samy czasie odnotowano również stabilny wzrost zysku z działalności operacyjnej powiększony o amortyzację (EBTIDA) o ponad 4%, a także 30-procentową poprawę zysku brutto ze sprzedaży. EBIT osiągnął poziom zbliżony do ubiegłorocznego i wyniósł 32,17 mln złotych.

Wyniki pierwszego półrocza są zgodne z naszymi zapowiedziami i oczekiwaniami. Utrzymujemy ponad 23-procentową dynamikę poprawy przychodów, przy utrzymaniu zeszłorocznych poziomów wyników operacyjnych. Dziś nasz rozwój jest oparty w dużej mierze na solidnym wzroście organicznym, który wyniósł 14%, a także osiąganiu maksymalizacji efektów z akwizycji w CRS czy na rynku węgierskim i w krajach bałkańskich. Dzięki temu obecnie ponad 45% naszych przychodów pochodzi z działalności międzynarodowej, a przy tym nadal rośniemy dwukrotnie szybciej niż nasz sektor w Europie Środkowo-Wschodniej – mówi Maciej Witucki, Prezes Zarządu Work Service S.A. Dzięki umacniającemu się rynkowi pracownika w całym naszym regionie, odnotowujemy wzmożone zapotrzebowanie na nasze usługi. Firmy wobec rekordowo niskich poziomów bezrobocia i rosnących trudności rekrutacyjnych, coraz częściej korzystają z usług wyspecjalizowanych agencji zatrudnienia. Chcąc w pełni skorzystać z pojawiającej się koniunktury zmieniamy nasze modele funkcjonowania, a także przeprowadzamy zapowiadane działania restrukturyzacyjne – dodaje Maciej Witucki.

Czytaj również:  Kurs funta traci podwójnie. Co z euro i dolarem?