Współpraca polskich firm z Chinami

0

Co polscy przedsiębiorcy myślą o współpracy z chińską potęgą gospodarczą? Cytując właśnie ukazujący się raport „Polska – Chiny. Ocena współpracy gospodarczej polskich przedsiębiorstw z Chinami” Polskiego Instytutu Spraw Międzynarodowych i KPMG, „blisko połowa już obecnych w Chinach firm planuje w najbliższych trzech latach rozszerzać zakres współpracy”. To między innymi jeden z wniosków wynikających z pierwszego tego typu badania przeprowadzonego w Polsce w tak dużej skali (500 średnich i dużych przedsiębiorstw), w którym nasi rodzimi przedsiębiorcy wypowiedzieli się, jak postrzegają współpracę gospodarczą z tym krajem. Okazuje się, że „27% polskich przedsiębiorstw prowadzi obecnie współpracę z Chinami”, jednak kooperacja ta skupia się głównie na imporcie towarów i usług (76%), nieco rzadziej zlecaniu produkcji w Chinach (32%) czy eksporcie do Chin (28%).

Wyniki przeprowadzonego badania zaprezentowane w raporcie wskazują również na rosnącą rolę Chin dla polskich firm. Przedsiębiorcy dostrzegają jednak szereg barier w prowadzeniu takiej współpracy, wśród których najważniejszą jest odległość Chin od Polski (77% odpowiedzi), trudności ze znalezieniem właściwego partnera biznesowego czy odmienna kultura biznesowa (odpowiednio: 56%, 50%). Firmy rzadko zwracają się o wsparcie w ekspansji na rynku chińskim do polskich instytucji, choć ich oczekiwania wobec państwa są wysokie. Jednocześnie ich głównym źródłem informacji o Chinach (dla 87% firm) jest Internet oraz doświadczenia innych polskich przedsiębiorstw (63%), natomiast znacznie rzadziej informacje przygotowywane przez instytucje państwowe.

Jak zauważa Andrzej Kaczmarek, szef działu China Practice w KPMG w Polsce i jeden ze współautorów raportu, „polskie przedsiębiorstwa z reguły dobrze oceniają dotychczasową współpracę z partnerami chińskimi i chcą ją rozwijać. Innym albo brakuje pomysłu na robienie biznesu w Chinach, albo cierpliwości do pokonania wielu przeszkód faktycznych lub domniemanych, niezbędnych do podpisania kontraktu i zarabiania pieniędzy na współpracy z Chińczykami”. Jednym z najważniejszych problemów, jakie wykazało badanie jest wsparcie państwa dla polskich firm we współpracy z partnerami chińskimi. Jak podkreśla Artur Gradziuk, koordynator programu w Polskim Instytucie Spraw Międzynarodowych, również jeden ze współautorów raportu, „istnieją duże rozbieżności między oczekiwaniami biznesu, a stopniem korzystania ze wsparcia ze strony państwa, co może świadczyć o braku wiedzy na temat pomocy oferowanej przez instytucje państwowe, trudnościach w wykorzystaniu dostępnych instrumentów przez polskie firmy lub rozbieżnościach między potrzebami przedsiębiorstw, a formami wsparcia proponowanymi przez instytucje państwowe”.

Czytaj również:  Polski superkomputer pomaga naukowcom w badaniach. Po obliczenia wykonywane przez superkomputery coraz częściej sięga biznes

Przygotowany wspólnie przez PISM i KPMG raport pozwala zrozumieć, jakie są faktyczne możliwości rozwoju współpracy gospodarczej Polski z Chinami. Jest także ważnym źródłem informacji dla instytucji wspierających polskie firmy w ich ekspansji na rynek chiński oraz obserwatorów współczesnych trendów gospodarczych.

Kilka ciekawostek dla zainteresowanych wprowadzeniem produktów na rynek chiński więcej tutaj: Tłumaczenia i lokalizacja kluczem do rynku chińskiego