Wyniki Grupy Netia w I kw. 2014 r. – lepsza rentowność, niższe przychody

0

Netia SA ogłosiła wyniki za I kwartał 2014 roku. Spółka zwiększyła marżę Skorygowanego zysku EBITDA do poziomu 31 proc. przy jednocześnie zauważalnym spadku przychodów. Realizacja kilku strategicznych projektów oraz utrzymanie pozytywnych trendów w zakresie usług na bazie sieci własnej w obu segmentach (B2B i B2C) pozwoliły jednak Zarządowi na podtrzymanie całorocznej prognozy i planu dystrybucji środków do akcjonariuszy.

– Netia osiągnęła w I kw. 2014 r. rekordową, 31-procentową marżę Skorygowanego zysku EBITDA. Pomimo że przychody w I kw. 2014 r. były poniżej oczekiwań, podtrzymujemy całoroczną prognozę – powiedział Mirosław Godlewski, Prezes Zarządu Netii.

Przychody Netii za I kw. 2014 r. wyniosły 434,4 mln zł (253 mln zł w segmencie B2C oraz 174 mln zł w segmencie B2B) wykazując spadek o 4 proc. kwartał-do-kwartału i 12 proc. rok-do-roku. Spadek przychodów był związany przede wszystkim z niższą liczbą świadczonych usług (RGU) głosowych, szczególnie na rynku regulowanym, oraz obniżką stawek MTR co odpowiadało za 30% udział w łącznym spadku przychodów.

– W I kw. 2014 r. osiągnęliśmy znaczący postęp w realizacji wielu kluczowych projektów. Zakończyliśmy proces wydzielenia dywizji B2B i B2C, rozpoczynając działalność operacyjną w ramach nowych struktur wraz z początkiem kwietnia i jesteśmy przekonani, że wprowadzone zmiany przyczynią się do znaczącej poprawy wyników Spółki, dzięki jeszcze silniejszej koncentracji na obszarach komercyjnych i większej elastyczności. Ponadto, po blisko dwóch latach kompleksowych przygotowań, w kwietniu zakończyliśmy z sukcesem proces migracji danych kont abonenckich klientów Dialogu do systemów Netii. Przyniesie to kolejne synergie kosztowe, a co najważniejsze, uprości sposób dostarczania usług i obsługi Klientów. Proces integracji Dialogu w ramach Nowej Netii został już praktycznie zakończony, a w jego wyniku osiągnęliśmy roczne oszczędności na poziomie 143 mln zł. W kwietniu zaprzestaliśmy też korzystania z marki handlowej Dialog. – dodał Mirosław Godlewski.

Czytaj również:  Alternatywne spółki inwestycyjne nowością na polskim rynku kapitałowym. Stawiają na start-upy i mogą szybko pomnożyć swoją wartość

Bardzo solidna rentowność

Skorygowany zysk EBITDA za I kw. 2014 r. wyniósł 134,4 mln zł wykazując spadek o 5 proc. w stosunku do I kw. 2013 r. Natomiast marża skorygowanego zysku EBITDA wyniosła w I kw. br. 31 proc. w porównaniu do 28,9 proc. w I kw. 2013 r. Skorygowana marża EBITDA w segmencie B2B wyniosła w I kw. br. 49,6 proc., natomiast w segmencie B2C sięgnęła 29,6 proc.

Zysk EBITDA wyniósł w I kw. br. 126 mln zł, wykazując spadek o 9 proc. w stosunku do I kw. 2013 r. oraz wzrost o 9 proc. w stosunku do IV kw. 2013 r. Zysk operacyjny EBIT za I kw. 2014 r. wyniósł 20,7 mln zł (bez uwzględnienia pozycji jednorazowych 29,1 mln zł) w stosunku do 27,3 mln zł za I kw. 2013 r. (30,6 mln zł przy wyłączeniu pozycji jednorazowych). Zysk netto odnotowany za I kw. 2014 r. wyniósł 11,0 mln zł w stosunku do kwoty 13,1 mln w I kw. 2013 r.