Wyniki rynku ubezpieczeniowego po II kw. 2019 r.

W I półroczu 2019 r. ubezpieczyciele wypłacili poszkodowanym ponad 20 mld zł

Jan Grzegorz Prądzyński, prezes zarządu PIU
Jan Grzegorz Prądzyński

W I półroczu 2019 r. Polacy otrzymali 20,6 mld zł z tytułu ubezpieczeń. Każda godzina oznacza aż 1 mln zł wypłat, przeznaczonych na odszkodowania z OC dla poszkodowanych w wypadkach drogowych.

Najważniejsze dane o rynku ubezpieczeń po II kw. 2019 r.

• 20,6 mld zł dla poszkodowanych, w tym:
o 9,8 mld zł z ubezpieczeń na życie
o 7,4 mld zł z ubezpieczeń komunikacyjnych
o 3,4 mld zł z pozostałych ubezpieczeń
• 74,4 mld zł aktywów ubezpieczyciele ulokowali w obligacjach i innych papierach wartościowych o stałej kwocie dochodu, wspierających gospodarkę i finanse publiczne
• 16,1 mld zł aktywów ulokowanych w akcjach spółek z GPW i innych papierach o zmiennej kwocie dochodu
• 690 mln zł podatku dochodowego ubezpieczyciele odprowadzą do budżetu państwa

Jan Grzegorz Prądzyński, prezes zarządu PIU
Jan Grzegorz Prądzyński, prezes zarządu PIU

– Warto zwrócić uwagę na duży wzrost wypłat odszkodowań w ubezpieczeniach związanych z żywiołami. Poszkodowani otrzymali w ciągu pół roku aż o 20 proc. więcej niż rok wcześniej. Jak wskazywaliśmy w naszym raporcie „Klimat ryzyka”, ekstremalne zjawiska pogodowe będą się zdarzały w Polsce coraz częściej – mówi J. Grzegorz Prądzyński, prezes zarządu Polskiej Izby Ubezpieczeń. Na ochronę mieszkań i firm przed ogniem i żywiołami wydaliśmy w I półroczu 2019 r. 1,8 mld zł, o 5 proc. więcej niż rok wcześniej.

– Największą część rynku ubezpieczeń majątkowych stanowiły jednak jak co roku ubezpieczenia komunikacyjne. Na ubezpieczenie OC pojazdów wydaliśmy 7,6 mld zł, o 1 proc. mniej niż rok wcześniej, zaś na autocasco 4,4 mld zł, o 4,5 proc. więcej niż rok wcześniej – mówi Andrzej Maciążek, wiceprezes zarządu PIU.

Na ubezpieczenia na życie Polacy wydali 10,6 mld zł o 4,9 proc. mniej niż rok wcześniej. Ubezpieczyciele wypłacili z ubezpieczeń na życie 9,8 mld zł świadczeń, w porównaniu z 10,8 mld zł rok wcześniej. Polscy ubezpieczyciele wypracowali po II kw. 2019 r. 4,1 mld zł zysku netto – o 7,1 proc. więcej niż rok wcześniej. To oznacza zasilenie budżetu państwa w 690 mln zł podatku dochodowego. Dodatkowo, firmy ubezpieczeniowe odprowadziły też ok. 360 mln zł tzw. podatku od aktywów.

Zyski, wyniki i koszty

Wielkość II kw. 2018 r. (tys. zł) II kw. 2019 r. (tys. zł) Różnica rok do roku
Dział I
Koszty działalności ubezpieczeniowej 2 553 537 2 467 188 -3,38%
Wynik techniczny 1 494 719 1 633 216 9,27%
Wynik finansowy brutto 1 573 095 1 645 930 4,63%
Podatek dochodowy 287 777 324 748 12,85%
Wynik finansowy netto 1 285 642 1 321 129 2,76%
Dział II
Koszty działalności ubezpieczeniowej 4 351 582 4 737 499 8,87%
Wynik techniczny 1 356 992 1 378 743 1,60%
Wynik finansowy brutto 2 860 458 3 141 014 9,81%
Podatek dochodowy 321 949 365 816 13,63%
Wynik finansowy netto 2 538 508 2 775 198 9,32%