Wystąpienie Prezesa NBP w Sejmie w dniu 22 lipca 2015 r.

0

Prezes NBP prof. Marek Belka przedstawił Sejmowi RP sprawozdanie z działalności Narodowego Banku Polskiego w 2014 roku. Mówił też m.in. o kredytach frankowych w Polsce i na Węgrzech oraz kondycji polskiego sektora bankowego.

Prezes NBP Marek Belka zadeklarował w środę w Sejmie, że jest zwolennikiem „udomowionego” systemu bankowego. „Udomowienie” nie oznacza tego samego co „polonizacja”. W przypadku „udomowienia”, mówił, nie liczy się, kto jest właścicielem banku, ale, gdzie jest główna siedziba.

„Zostawiam państwu, po roku 2014, złotego w dobrej formie, inflację na poziomie – można powiedzieć – niespodziewanie niskim, zaufanie do złotego wysokie, a system bankowy taki, że naprawdę szkoda go psuć” – tak Belka, który w przyszłym roku kończy kadencję szefa NBP, zakończył swoje przemówienie.

Czytaj również:  Fitch grozi obniżeniem ratingu USA. Polski złoty najsilniejszą walutą regionu