Wzrost poczucia bezpieczeństwa inwestycyjnego w Polsce

0

Opublikowane przez Grupę Sage (Sage Group Plc) wyniki badania Sage Business Index pokazują, że polskie firmy z coraz większym optymizmem oceniają własne możliwości rozwoju i lepiej niż w innych krajach oceniają perspektywy gospodarki krajowej.

Według badania, globalne poczucie bezpieczeństwa inwestycyjnego jest obecnie najwyższe od czterech lat. Większość firm przewiduje wzrost obrotów i zatrudnienia w ciągu najbliższego roku. Tegoroczne badanie Sage Business Index przeprowadzono wśród niemal 14 000 małych i średnich przedsiębiorstw z 18 krajów z całego świata.

Uzyskane wyniki pokazują, że w skali globu po raz pierwszy od czterech lat firmy wykazują bardziej optymistyczne niż pesymistyczne nastawienie. We wszystkich badanych obszarach obejmujących ocenę własnych perspektyw oraz perspektyw gospodarki krajowej i globalnej, wskaźniki wzniosły się ponad neutralny poziom 50 pkt.

Poczucie bezpieczeństwa inwestycyjnego

Polskie firmy z większym niż kiedykolwiek wcześniej optymizmem postrzegają własne perspektywy rozwoju i wzrostu – wskaźnik ten wzrósł o 3,28 punktu do poziomu 60,88. Spośród wszystkich badanych krajów polskie firmy najwyżej oceniły perspektywy gospodarki krajowej – wskaźnik wzrósł o 2,13 punktu do poziomu 62,32. Przedsiębiorcy coraz lepiej oceniają także perspektywy globalnej gospodarki, bowiem wskaźnik ten od ubiegłego roku zanotował wzrost o 4,65 i wyniósł 51,70 pkt.

W Europie opinie na temat perspektyw europejskiej gospodarki są podzielone. Firmy z Irlandii i Hiszpanii oceniają je najlepiej, wskaźnik ten wyniósł tam odpowiednio 56,40 i 54,14. Natomiast firmy z Wielkiej Brytanii, Niemiec i Polski oceniają je raczej optymistycznie niż pesymistycznie, w przeciwieństwie do Austrii, Szwajcarii i Portugalii, gdzie uzyskano wynik poniżej 50 pkt. Ze wszystkich badanych krajów najbardziej pesymistycznie ocenia europejską gospodarkę Francja, gdzie wskaźnik ten wyniósł zaledwie 44,08.

Prognozy dotyczące wzrostu

W Polsce widoczny jest wzrost poczucia bezpieczeństwa inwestycyjnego na następny rok. Przedstawiciele dwóch trzecich firm (63%) przewidują w przyszłym roku wzrost obrotów średnio o 3,6%, natomiast zaledwie 22% firm spodziewa się, że ich obroty spadną. Połowa przedsiębiorców uważa, że w ciągu następnego roku liczba osób zatrudnionych w ich firmie wzrośnie o średnio 2,2%, a tylko 12% firm planuje ograniczyć zatrudnienie. Optymizm polskich firm odzwierciedla aktualne tempo wzrostu Produktu Krajowego Brutto (PKB) w Polsce, które na koniec roku wyniesie od 3 do 3,3%[1] i utrzyma się na takim poziomie w 2015 r.

Czytaj również:  Kurs funta po brexicie. Prognoza długoterminowa analityków Ebury

Nastawienie do ryzyka

Zmiana poziomu poczucia bezpieczeństwa inwestycyjnego znalazła również odzwierciedlenie w większej otwartości polskich firm na ryzyko. Blisko dwie trzecie (59%) decydentów opisało siebie jako osoby skłonne do podejmowania ryzyka, co w porównaniu z ubiegłym rokiem oznacza wzrost tej grupy o 7% i jest wynikiem o 10% wyższym od średniej globalnej. Jednocześnie jedna czwarta przedstawicieli polskich firm (25%) powiedziała, że w ciągu ostatnich siedmiu lat ich niechęć do ryzyka wzrosła.

Eksport

Największym poczuciem bezpieczeństwa inwestycyjnego wykazywały się firmy działające poza swoim rynkiem krajowym. Ponad jedna trzecia ankietowanych (43%) powiedziała, że prowadzi działalność poza granicami swojego kraju, a eksport stanowi średnio 20% ich obrotów. Eksporterzy dobrze oceniają ubiegły rok: 47% stwierdziło, że ich obroty z eksportu wzrosły (więcej niż w przypadku innych rynków), a tylko 13% zanotowało w tym zakresie spadek. Co więcej, 63% eksporterów oczekuje w przyszłym roku wzrostu eksportu o średnio 5,2%.

Większość polskich firm nie odczuwa jednak instytucjonalnego wsparcia w swoich ambicjach dotyczących zwiększenia eksportu. Zaledwie 15% uzyskało od rządu potrzebne wsparcie. Za najważniejsze działania, jakie powinien podjąć rząd, aby wspomóc wzrost eksportu, przedsiębiorcy wskazują zmiany legislacyjne (33%), wspieranie firm prowadzących działalność za granicą (27%) i zachęty finansowe (20%).
Więcej: http://www.sage.com/businessindex/poland