Z dyplomem której uczelni inżynier zarobi najwięcej?

Eksperci alarmują – trwa gwałtowny spadek liczby studentów

Zestawienie uczelni, których absolwenci z tytułem magistra-inżyniera zarabiają najwięcej, otwiera Politechnika Warszawska. Co drugi absolwent tej uczelni otrzymuje miesięcznie przynajmniej 8 000 PLN brutto – wynika z Ogólnopolskiego Badania Wynagrodzeń przeprowadzonego w 2014 roku przez Sedlak &Sedlak.

Analizując zarobki absolwentów Politechniki Warszawskiej należy jednak wziąć pod uwagę fakt, że są oni zatrudnieni w większości przypadków w Warszawie. Stąd taka różnica w porównaniu z zarobkami absolwentów uczelni z innych miast.

Spośród wybranych uczelni prym wiodą politechniki, a w szczególności Politechnika Gdańska z medianą wynagrodzeń równą 6 530 PLN. Z absolwentów krakowskich uczelni technicznych najwięcej zarabiają byli studenci Akademii Górniczo-Hutniczej oraz Politechniki Krakowskiej – odpowiednio 6 000 PLN oraz 5 670 PLN.

Tabela 1. Zestawienie wynagrodzeń całkowitych absolwentów
wybranych wyższych uczelni w Polsce z tytułem magistra inżyniera (w PLN brutto)

próba 25% zarabia poniżej mediana 25% zarabia powyżej średnia
1 Politechnika Warszawska 1 768 5 000 8 000 12 634 10 267
2 Wojskowa Akademia Techniczna 298 4 500 6 550 10 300 8 389
3 Politechnika Gdańska 1 158 4 000 6 530 10 000 8 440
4 Politechnika Wrocławska 2 417 4 500 6 500 10 000 7 996
Politechnika Szczecińska 167 4 700 6 500 10 000 8 165
5 Akademia Górniczo-Hutnicza

im. Stanisława Staszica w Krakowie

2 293 4 000 6 000 9 500 7 911
Politechnika Poznańska 1 300 4 200 6 000 9 000 7 622
Politechnika Łódzka 1 094 4 000 6 000 9 500 7 876
6 Politechnika Śląska (Gliwice) 1 678 4 000 5 900 8 916 7 620
7 Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny

w Szczecinie

370 3 500 5 700 8 000 6 514
8 Politechnika Krakowska 1 141 3 700 5 670 8 580 7 064
9 Politechnika Śląska 124 4 000 5 575 8 150 6 888
10 Uniwersytet Ekonomiczny

we Wrocławiu

152 4 000 5 500 9 000 7 336
11 Politechnika Częstochowska 434 3 680 5 300 8 000 6 407
12 Szkoła Główna Gospodarstwa

Wiejskiego w Warszawie

421 3 900 5 250 8 000 7 143
13 Politechnika Opolska 310 3 850 5 200 8 500 6 643
14 Uniwersytet Ekonomiczny

w Krakowie

106 3 500 5 044 8 750 7 424
15 Uniwersytet Zielonogórski 253 3 600 5 000 7 500 6 613
16 Politechnika Rzeszowska

im. Ignacego Łukasiewicza

589 3 440 4 950 7 650 6 296
17 Politechnika Koszalińska 224 3 500 4 900 7 250 6 026

Opracowanie własne Sedlak & Sedlak na podstawie Ogólnopolskiego Badania Wynagrodzeń 2014
*próba powyżej 100 osób
Sylwia Radzięta
Sedlak & Sedlak