Zarządzanie ryzykiem wyłudzeń nadużyć i fraudów w Instytucjach Finansowych

0

Komisja Europejska wydała decyzję o przyjęciu wniosku dotyczącego zaostrzenia prawa UE, który ma za zadanie wspierać walkę z praniem pieniędzy. Celem tych działań jest zapobieganie finansowaniu terroryzmu oraz zwiększenie przejrzystości informacji dotyczących właścicieli przedsiębiorstw i trustów.

Zapraszamy do udziału w warsztacie ,,Zarządzanie ryzykiem wyłudzeń nadużyć i fraudów w Instytucjach Finansowych”, w trakcie którego omówione zostaną aktualne problemy dotyczące nadużyć na rynku finansowym. Nasi Eksperci dokonają dokładnej analizy aktualizacji IV Dyrektywy AML, skupiając się na usuniętych przez nią lukach prawnych, które wykorzystywane były przez terrorystów, przestępców czy inne osoby nadużywające przepisów podatkowych w celu finansowania swojej nielegalnej działalności.

Warsztat odbędzie się 7-8 listopada 2016r. w Hotelu Sheraton w Warszawie.

Zarządzanie ryzykiem wyłudzeń nadużyć i fraudów w Instytucjach Finansowych

Szczegóły programu >>

 • Beneficjent rzeczywisty w obliczu nowych regulacji prawnych
 • Uznanie platform wymiany walut wirtualnych i dostawców kont waluty wirtualnej za podmioty zobowiązane
 • weryfikacja Klientów – rozszerzenie wymogów
 • Harmonizacja unijnego stosunku do państw nienależących do EOG
 • Wprowadzenie obowiązku ustanowienia automatycznych scentralizowanych mechanizmów pozwalających na błyskawiczną identyfikację posiadaczy rachunków bankowych i płatniczych
 • Współpraca międzynarodowa i rozszerzenie uprawnień FIU
 • Dokonanie oceny ryzyka Klienta w oparciu o kryteria wymienione w IV Dyrektywie AML
 • PEP krajowy – nowe rozwiązania proceduralne i systemowe

Prowadzący:

 • Andrzej Bednarczyk – Bednarczyk Legal
 • Magdalena Chrzan – Kancelaria Wierzbowski Eversheds
 • Jarosław Kruk – Kancelaria Prawnicza Kruk i Wspólnicy
 • Andrzej Otto – Dom Maklerski Raiffeisen Dom Maklerski S.A
 • Konrad Stolarski – Kancelaria Prawna dLK Korus Okoń Radcowie Prawni
 • Elżbieta Żemojtel – Kancelaria Wierzbowski Eversheds
Czytaj również:  Przemysł motoryzacyjny w ciągu najbliższych 20 lat zmieni się bardziej niż zmieniał się przez ostatnie 120 lat